Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > II edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

08-06
wrz lis

II edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Pliki do pobrania:

logo Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i ObronnościKomitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji Olimpiady. Jej celem jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych. W Olimpiadzie tej  uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych. Z dumą przypominamy, że dzięki Państwa połączonym wysiłkom, podczas etapu centralnego I edycji Olimpiady uczestnikom z naszego województwa udało się osiągnąć niesamowity sukces. Spośród 10 reprezentantów naszego okręgu, aż 8 uczniów uzyskało tytuł laureata, pozostała dwójka zaś finalisty. Uczestnicy z Dolnego Śląska pokonali liczącą blisko 140 osób konkurencję i zajęli prawie 25% spośród 36 zwycięskich miejsc – najwięcej ze wszystkich 16 komitetów okręgowych. Galerię zdjęć z etapu centralnego zeszłorocznej edycji mogą Państwo znaleźć pod poniższym adresem: http://www.owobio.edu.pl/galeria/.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom oraz  nauczycielom z Państwa szkoły (z przedmiotów Wiedza o Społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa i pokrewnych) informacji dotyczących olimpiady. W załączeniu przekazujemy plakat informacyjny oraz ulotki. Szczegóły oraz aktualne informacje znajdą Państwo również na głównej stronie internetowej Olimpiady: http://www.owobio.edu.pl/ oraz stronie naszego Komitetu Okręgowego: http://www.owobio.edu.pl/dolnoslaskie/.

 

Kalendarium II edycji Olimpiady wyglądać będzie następująco:

Zgłoszenia uczestników do olimpiady poprzez elektroniczny formularz (dostępny już wkrótce na stronie: http://www.owobio.edu.pl/) do dnia 13 października 2017 r.

Nadsyłanie prac do komitetów okręgowych do dnia 6 listopada 2017 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 17 listopada 2017 r.

8 grudnia 2017 r.drugi etap olimpiady (zawody okręgowe)

23-24 marca 2018 r.trzeci etap olimpiady (zawody centralne)

 

Tematy prac na I etap olimpiady:

- Obrona terytorialna w systemach nowych państw NATO;

- Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski;

- Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego;

- Rola klas mundurowych w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa polskiego;

- Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Polski w XXI w.;

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem olimpiady, prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego komitetu okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej. Prace w wersji elektronicznej należy umieścić na płycie CD/DVD lub pendrivie i w tej formie dołączyć do przesyłki pocztowej. Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie prac drogą e-mailową.

Każda nadesłana na olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby olimpiady (załącznik nr 3), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 5). Wszystkie załączniki dostępne są pod adresem: http://www.owobio.edu.pl/formularze/, zaś regulamin: http://www.owobio.edu.pl/regulamin/.

Szczegółowy program II edycji olimpiady dostępny jest na stronie: http://www.owobio.edu.pl/program/.

Tam też znajdą Państwo spis zalecanej literatury, która praktycznie w całości dostępna jest w bibliotece głównej naszego uniwersytetu. Z czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej mogą skorzystać zarówno nauczyciele szkół średnich jak i uczniowie, po uprzedniej rejestracji pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/wirtualny-przewodnik-uzytkownika-zapisy. Literatura jest dostępna również w mniejszych bibliotekach lub w internecie.

data utworzenia/modyfikacji: 08 wrzesień 2017 o 19:24:02 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski