Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > II edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - wyniki I etapu

image: Justyna Arendarska

 dr Justyna Arendarska

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: justyna.arendarska@uwr.edu.pl

08-24
wrz mar

II edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - wyniki I etapu

Pliki do pobrania:

logo Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i ObronnościKomitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji Olimpiady. Jej celem jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych. W Olimpiadzie tej  uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych. Z dumą przypominamy, że dzięki Państwa połączonym wysiłkom, podczas etapu centralnego I edycji Olimpiady uczestnikom z naszego województwa udało się osiągnąć niesamowity sukces. Spośród 10 reprezentantów naszego okręgu, aż 8 uczniów uzyskało tytuł laureata, pozostała dwójka zaś finalisty. Uczestnicy z Dolnego Śląska pokonali liczącą blisko 140 osób konkurencję i zajęli prawie 25% spośród 36 zwycięskich miejsc – najwięcej ze wszystkich 16 komitetów okręgowych. Galerię zdjęć z etapu centralnego zeszłorocznej edycji mogą Państwo znaleźć pod poniższym adresem: http://www.owobio.edu.pl/galeria/.

 

Kalendarium II edycji Olimpiady wyglądać będzie następująco:

Zgłoszenia uczestników do olimpiady poprzez elektroniczny formularz (dostępny już wkrótce na stronie: http://www.owobio.edu.pl/) do dnia 13 października 2017 r.

Nadsyłanie prac do komitetów okręgowych do dnia 6 listopada 2017 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 17 listopada 2017 r.

8 grudnia 2017 r.drugi etap olimpiady (zawody okręgowe)

23-24 marca 2018 r.trzeci etap olimpiady (zawody centralne)

 

Tematy prac na I etap olimpiady:

- Obrona terytorialna w systemach nowych państw NATO;

- Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski;

- Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego;

- Rola klas mundurowych w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa polskiego;

- Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Polski w XXI w.;

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem olimpiady, prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego komitetu okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej. Prace w wersji elektronicznej należy umieścić na płycie CD/DVD lub pendrivie i w tej formie dołączyć do przesyłki pocztowej. Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie prac drogą e-mailową.

Każda nadesłana na olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby olimpiady (załącznik nr 3), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 5). Wszystkie załączniki dostępne są pod adresem: http://www.owobio.edu.pl/formularze/, zaś regulamin: http://www.owobio.edu.pl/regulamin/.


Poniżej zamieszczamy listę uczniów (wraz z afiliacją), którzy zakwalifikowali się do udziału w II etapie Olimpiady.

Szczegóły na temat kolejnego etapu przekażemy wkrótce.

Kacper Aftyka    LO Zgorzelec
Daria Bulanda    LO Zgorzelec
Jakub Cielecki    II LO Legnica
Filip Dąbrowski    LO Zgorzelec
Nikodem Frączek    LO Zgorzelec
Agnieszka Frelich    LO Zgorzelec
Marika Gęgotek    LO Zgorzelec
Patryk Grzęda    LO Zgorzelec
Michał Gwardyński    XII LO Wrocław
Wiktor Hałys    X LO Wrocław
Kinga Kochman    LO Zgorzelec
Michalina Kolasa    LO Zgorzelec
Jakub Kołecki    ZS Polkowice
Michał Komada    II LO Jelenia Góra
Artur Konieczny    I LO Oleśnica
Kornelia Kopeć    LO Zgorzelec
Paweł Korbut    LO Zgorzelec
Michał Krawczyk    XII LO Wrocław
Julia Kuras    III LO Wrocław
Mateusz Lipiński    I LO Wałbrzych
Oktawia Ludwiczak    LO Zgorzelec
Cezary Łysk    LO Zgorzelec
Malwina Maliwiecka    LO Zgorzelec
Mateusz Marciszyn    I LO Oleśnica
Bartłomiej Morański    II LO Jelenia Góra
Jan Pabisiak    XII LO Wrocław
Jacek Piastowicz    II LO Jelenia Góra
Karolina Rajewicz    LO Zgorzelec
Kacper Rak    ELSM Wrocław
Klaudiusz Salamon    X LO Wrocław
Marcin Sapuń    X LO Wrocław
Bartosz Sofiński     I LO Milicz
Natalia Szczech    LO Zgorzelec
Konrad Szcześniak    X LO Wrocław
Karolina Taboła    LO Zgorzelec
Maja Teodorczyk    IV LO Wrocław
Igor Tułowiecki    II LO Jelenia Góra
Bartosz Urbanowicz    LO Zgorzelec
Aleksandra Włoszczyk    LO Zgorzelec
Konrad Wróbel    XII LO Wrocław
Marcela Zagajewska    LO Zgorzelec
Konrad Zając    XII LO Wrocław
Tomasz Zubrzycki    LO Zgorzelec
Paulina Żelezik    III LO Wrocław


Szczegółowy program II edycji olimpiady dostępny jest na stronie: http://www.owobio.edu.pl/program/.

Tam też znajdą Państwo spis zalecanej literatury, która praktycznie w całości dostępna jest w bibliotece głównej naszego uniwersytetu. Z czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej mogą skorzystać zarówno nauczyciele szkół średnich jak i uczniowie, po uprzedniej rejestracji pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/wirtualny-przewodnik-uzytkownika-zapisy. Literatura jest dostępna również w mniejszych bibliotekach lub w internecie.


data utworzenia/modyfikacji: 20 listopad 2017 o 17:05:53