Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

image: Bartłomiej Łódzki

 dr Bartłomiej Łódzki

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: bartlomiej.lodzki@uwr.edu.pl

Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Obrazy:

20171109_2159121_5er43d.jpgkrakow_pkcw8y.jpg20171109_1446221_s95glp.jpg20171109_1451391_naket5.jpg20171110_1042291_4fume3.jpg

20171109_2159121_5er43d.jpg

W tym roku, na VII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Krakowie w dniach 9-10 listopada, spotkali się naukowcy z 30 ośrodków akademickich. W 43 panelach wygłoszono ponad 180 referatów.

Celem tegorocznej Konwencji PTSM było podjęcie tematyki roli studiów regionalnych (area studies) w nauce o stosunkach międzynarodowych. Konwencja postawiła sobie za zadanie interdyscyplinarną analizę (charakterystyczną dla area studies) regionalizmu i systemów regionalnych w stosunkach międzynarodowych.

W konwencji, jak co roku, uczestniczyli pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych. Tym razem delegacja składała się z blisko dwudziestu badaczy, którzy zaprezentowali najnowsze wyniki badań i analiz. 

 1. prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller – członkini Rady Programowej Konferencji i dyskutantka;
 2. prof. dr hab. Beata Ociepka - Poland’s Model of Public Diplomacy: Transmission or Networking; Wojna w Wikipedii – medium glokane o konflikcie na Ukrainie;
 3. dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz - Instutionalization of the European Frame of Integration Policy in the metropolises of Central-Eastern Europe - in the time of migration crisis;
 4. dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr - Dyplomacja diaspor;
 5. dr hab. Andrzej Polus - Polityka Tanzanii wobec EAC w kontekście negocjacji Umów o Partnerstwie Gospodarczym z UE;
 6. dr Renata Kunert-Milcarz - Międzynarodowy system ochrony praw człowieka z perspektywy UE;
 7. dr Jarosław Jarząbek - Redefining Regional Security Complex Theory - A Case Study of the Middle East;
 8. dr Łukasz Fijałkowski - Sekurytyzacja na poziomie regionalnym a teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa;
 9. dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz - Dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej -w kierunku nowej strategii?;
 10. dr Justyna Arendarska, dr Bartłomiej Łódzki  - Przekaz medialny w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Studium przypadku Zapad′17;
 11. dr Anna Umińska-Woroniecka - Australijska ofensywa na Dalekim Wschodzie – czynnik kulturowy w pozycjonowaniu Australii w regionie Azji Południowo – Wschodniej;
 12. dr Marek Musioł (Uniwersytet Wrocławski) - Znaczenie konfliktów o wodę na przykładzie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa w Azji Środkowej;
 13. mgr Anna Cichecka - Regionalizm i Regionalizacja w Afryce Wschodniej;
 14. mgr Tomasz Waśkiel - Azja Centralna – podejście centralnoazjatyckich elit do kwestii regionu;
 15. mgr Wojciech Szczerbowicz - Strategie arktyczne Państw Arktycznych a kategoria budowania regionu;
 16. mgr Joanna Karpińska-Olszewska - Czarny Trójkąt Europy. Euroregion Nysa;
 17. mgr Patryk Jędrowiak - Regiony w dyplomacji publicznej Turcji;
 18. mgr Emilia Bamwenda, Rozwój gospodarczy i integracja regionalna we Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej korzyści i wyzwania.

Szczegółowy program konferencji w załączniku. Więcej informacji na temat konferencji i działalności PTSM można znaleźć na stronie https://ptsm.edu.pl 


data utworzenia/modyfikacji: 14 listopad 2017 o 16:07:41