Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Uroczysta immatrykulacja dla studentów I roku na Wydziale Nauk Społecznych

Uroczysta immatrykulacja dla studentów I roku na Wydziale Nauk Społecznych

Obrazy:

P10001021JPG_wkk6ae.jpgP1000124JPG_36hmdn.jpgP1000154JPG_8mfhwk.jpgP1000161JPG_fv8ub8.jpgP1000169JPG_67p5rr.jpgP1000194JPG_n3uge4.jpgP1000243JPG_bb5v3z.jpgP1000248JPG_badk26.jpgP1000294JPG_t5kk7l.jpgP1000311JPG_s6cmft.jpgP1000320JPG_bce8ar.jpg

W czwartek 29 września na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta immatrykulacja dla kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Prorektor ds. studenckich, dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr., Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr. hab. Robert Wiszniowski, Prodziekan ds. Studenckich i Rozwoju, dr. hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Jacek Zieliński, reprezentanci Papieskiego Wydziału Teologicznego i Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, a także kadra naukowa wydziału, przedstawiciele Samorządu Studentów, Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Uroczystość uświetniła obecność prof. Janiny Gajdy-Krynickiej, historyka filozofii i uczonej z zakresu filozofii starożytnej, która wygłosiła prelekcję pt. Początki demokracji w tradycji europejskiej.

Po uroczystym powitaniu i wykładzie kandydaci na I rok studiów wspólnie odczytali treść ślubowania, po czym przedstawiciele wszystkich kierunków studiów odebrali indeksy. Uroczystość zakończyło wysłuchanie hymnu Gaudeamus igitur.

Wszystkim studentom I roku, którzy w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną studia w Instytucie Studiów Międzynarodowych życzymy pomyślności, satysfakcji z wybranej ścieżki edukacyjnej i bardzo dobrych wyników w nauce.


Dyrekcja i pracownicy            
Instytutu Studiów Międzynarodowych

data utworzenia/modyfikacji: 30 wrzesień 2016 o 14:19:08 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: immatrykulacja, rozpoczęcie roku akademickiego