Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w semestrze letnim 2016/17

Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe w semestrze letnim 2016/17

bm_rekrutacja_9egyfl.jpg

Terminy i zasady zapisów (na semestr letni 2016/17):

Zapisy na przedmioty odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą mogły osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy (studenci I roku zapisują się w trybie "kto pierwszy"). Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >4,25 (1 dzień); studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
   data zapisów: 15.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  2. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >3,65 (1 dzień);
   data zapisów: 16.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  3. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla 100% studentów (1 dzień);
   data zapisów: 17.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  4. tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy (2 dni). Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia.
   data zapisów: 18.02.2017 r. godz. 8:00 - 20.02.2017 r. godz. 23:00
  5. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania) (2 dni). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
   data zapisów: 21.02.2017 r. godz. 8:00 - 24.02.2017 r. godz. 23:00

   Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktyki, ma prawo przypisać studenta do grupy w której będą wolne miejsca.

 2. Górny limit zapisanych na poszczególne przedmioty nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań przedmiotów w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Dyrekcji Instytutu, która powinna uczynić to bez zbędnej zwłoki.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. Student ma obowiązek sprawdzić, czy po zapisach osiąga określoną regulaminem  studiów liczbę punktów ECTS.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Oferta

studia stacjonarne

I ROK

 

Moduły do wyboru(jeden do wyboru):

 • Państwo w stosunkach międzynarodowych, 6 ECTS
 • Współczesne konflikty zbrojne, 6 ECTS

 

II ROK

Moduły do wyboru (w semestrze IV student dokonuje wyboru między pięcioma oferowany modułami - wybiera minimalnie dwa):

 • Ruchy ekstremistyczne i fundamentalistyczne, 4 ECTS
 • Bezpieczeństwo jednostki, 4 ECTS
 • Nowe wojny, 4 ECTS
 • Bezpieczeństwo społeczne, 4 ECTS
 • Bezpieczeństwo informacyjne, 4 ECTS

studia niestacjonarne

zapisy odbywają się w sekretariacie studiów niestacjonarnych, pok. 211 lub pod numerem tel: 71 375 51 36 lub mailowo: robert.rogoza@uwr.edu.pl

I ROK

 Moduły do wyboru (jeden do wyboru): limit miejsc 15

 • Państwo w stosunkach międzynarodowych, 6 ECTS
 • Współczesne konflikty zbrojne, 6 ECTS

Dodatkowo:

Wykład monograficzny (jeden do wyboru) – uruchamiany jest wykład wybrany przez większość:

 • Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw Kaukazu południowego – prof. dr hab. Łarysa Leszczenko, 2 ECTS
  lub
 • Europejski system ochrony praw człowieka – prof. dr hab. Łarysa Leszczenko, 2 ECTS

II ROK

Moduły do wyboru (w semestrze IV student dokonuje wyboru między pięcioma oferowany modułami - wybiera minimalnie dwa):

 • Ruchy ekstremistyczne i fundamentalistyczne, 4 ECTS
 • Bezpieczeństwo jednostki, 4 ECTSNowe wojny, 4 ECTS
 • Bezpieczeństwo społeczne, 4 ECTS
 • Bezpieczeństwo informacyjne, 4 ECTS

data utworzenia/modyfikacji: 16 luty 2017 o 08:48:43 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe