Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe w semestrze letnim 2016/17

Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe w semestrze letnim 2016/17

sm_rekrutacja_kgfagu.jpg

Terminy i zasady zapisów (na semestr letni 2016/17):

Zapisy na przedmioty odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą mogły osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy (studenci I roku zapisują się w trybie "kto pierwszy"). Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >4,25 (1 dzień); studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
   data zapisów: 15.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  2. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >3,65 (1 dzień);
   data zapisów: 16.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  3. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla 100% studentów (1 dzień);
   data zapisów: 17.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  4. tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy (2 dni). Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia.
   data zapisów: 18.02.2017 r. godz. 8:00 - 20.02.2017 r. godz. 23:00
  5. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania) (2 dni). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
   data zapisów: 21.02.2017 r. godz. 8:00 - 24.02.2017 r. godz. 23:00

   Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktyki, ma prawo przypisać studenta do grupy w której będą wolne miejsca.

 2. Górny limit zapisanych na poszczególne przedmioty nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań przedmiotów w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Dyrekcji Instytutu, która powinna uczynić to bez zbędnej zwłoki.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. Student ma obowiązek sprawdzić, czy po zapisach osiąga określoną regulaminem  studiów liczbę punktów ECTS.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Oferta

studia licencjackie

studia stacjonarne

II ROK

 • Biznes plan i przedsiębiorczość LUB Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych
 • Podstawy prognozowania i teorii gier LUB Podstawy statystyki

III ROK

 • Konflikty zbrojne we współczesnym świecie LUB Aktualne trendy współczesnych stosunków międzynarodowych (po 2 grupy każdego)

studia niestacjonarne

zapisy odbywają się w sekretariacie studiów niestacjonarnych, pok. 211 lub pod numerem tel: 71 375 51 36 lub mailowo: robert.rogoza@uwr.edu.pl

II ROK

 • Biznes plan i przedsiębiorczość LUB Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych
 • Podstawy prognozowania i teorii gier LUB Podstawy statystyki

 

III ROK

 • Konflikty zbrojne we współczesnym świecie LUB Aktualne trendy współczesnych stosunków międzynarodowych
 • 3 przedmioty do wyboru za 9 ECTS:
  Zestaw I:
  1. Kino bliskowschodnie – dr Marcin Szydzisz, 3 ECTS
  2. Międzynarodowe modele funkcjonowania Policji - mgr Stefan Wyszyński, 3 ECTS
  3. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – dr Marcin Sienkiewicz, 3 ECTS
  Zestaw II:
  1. Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa - mgr Katarzyna Gierczak, 3 ECTS
  2. Ludobójstwo w XX wieku– dr Grzegorz Tokarz, 3 ECTS
  3. Ukraina i Białoruś w stosunkach międzynarodowych – mgr Olga Jastrzębska, 3 ECTS

 

studia magisterskie

studia stacjonarne

I ROK

Zapisy na jeden kurs fakultatywny lub kurs specjalnościowy innej specjalności

Kursy fakultatywne:

 • Kobiety w polityce międzynarodowej, dr J. Trajman, 4 ECTS
 • Prawo międzynarodowych konfliktów zbrojnych, dr A. Szumski, 4 ECTS
 • Kino bliskowschodnie, dr M. Szydzisz, 4 ECTS
 • Korupcja i metody jej zapobiegania – dr Grzegorz Tokarz, 4 ECTS

 

studia niestacjonarne

zapisy odbywają się w sekretariacie studiów niestacjonarnych, pok. 211 lub pod numerem tel: 71 375 51 36 lub mailowo: robert.rogoza@uwr.edu.pl

I ROK

Zapisy na jeden kurs fakultatywny:

Kursy fakultatywne:

 • Kobiety w polityce międzynarodowej, dr J. Trajman, 4 ECTS
 • Teorie hegemonii w stosunkach międzynarodowych mgr T. Browarny

 

Zapisy na wykład monograficzny za 2 ECTS –

 • Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw Kaukazu południowego prof. Larysa Leszczenko
  lub
 • Europejski system ochrony praw człowieka prof. Larysa Leszczenko

 

II ROK

Zapisy na wykład monograficzny za 1 ECTS:

 •  Watykańskie służby dyplomatyczne, prof. M. Mróz
 • Stolica Apostolska i Miasto Państwo Watykańskie wobec współczesnych problemów międzynarodowych, prof. M. Mróz
zapisy odbywają się w sekretariacie studiów niestacjonarnych, pok. 211 lub pod numerem tel: 71 375 51 36 lub mailowo: robert.rogoza@uwr.edu.pl

data utworzenia/modyfikacji: 21 luty 2017 o 10:40:49 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe