Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

 

 

bn_rekrutacja_l49bn4.jpg

O kierunku

 

Dzięki przyjętej formule kształcenia w ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, student uzyskuje kompetencje predysponujące go do podjęcia pracy w instytucjach państwowych i komercyjnych: organach administracji publicznej zajmujących się problematyką bezpieczeństwa; instytucjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji...

 

czytaj więcej

Rekrutacja

 

start: 1 kwietnia 2017

 

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

studia stacjonarne

6 lipca 2017

studia niestacjonarne

20 września 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bm_rekrutacja_9egyfl.jpg

O kierunku

 

Biorąc pod uwagę kompetencje w zakresie interpretacji zjawisk z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i zarządzania sytuacjami kryzysowymi o charakterze uniwersalnym (praktycznym i modelowym) oraz szeroki zakres znajomości języków obcych, absolwent może podjąć pracę w strukturach międzynarodowych, aktywnych w sferze bezpieczeństwa: instytucje Unii Europejskiej znajdujące się za granicą; instytucje Unii Europejskiej z siedzibą w Polsce; zagraniczne organizacje pozarządowe...

 

czytaj więcej

 

 

 

 

Rekrutacja

 

start: 1 kwietnia 2017

 

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

 

studia stacjonarne

17 września 2017

studia niestacjonarne

20 września 2017

 

sm_rekrutacja_dazrm4.jpg

O kierunku

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe pozwalają absolwentowi na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza politologii, ekonomii, prawa, komunikacji społecznej i historii. Ma możliwość doskonalenia bądź nauki od podstaw dwóch nowożytnych języków europejskich, w rozmiarze godzinowym znacznie przekraczającym średnią uniwersytecką. W trakcie nauki student wybiera jedną z sześciu specjalności.

czytaj więcej:

 

studia licencjackie

 

studia magisterskie

Rekrutacja

 

start: 1 kwietnia 2017

 

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

studia stacjonarne

studia licencjackie

6 lipca 2017

studia magisterskie

17 września 2017

 

studia niestacjonarne

studia licencjackie

20 września 2017

studia magisterskie

20 września 2017

 

data utworzenia/modyfikacji: 31 marzec 2017 o 16:51:07 autor:  dr Justyna Arendarska

słowa kluczowe: rekrutacja, przyjmowanie dokumentów