Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Konferencje > V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Społeczeństwo a wojna. Europa za murami - ′obcy′ u bram Europy"

image: Bartłomiej Łódzki

 dr Bartłomiej Łódzki

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: bartlomiej.lodzki@uwr.edu.pl

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Społeczeństwo a wojna. Europa za murami - ′obcy′ u bram Europy"

Pliki do pobrania:

W dniach 30 XI - 1 XII 2017 Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego współorganizował wraz z Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu V Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu "Społeczeństwo a wojna", której tegoroczna edycja nosiła tytuł "Europa za murami - ′obcy′ u bram Europy". W Prezydium Konferencji znalazł się prof. zw. dr hab. Zdzisław J. Winnicki. W Komitecie Naukowym konferencji zasiadali dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr i dr hab. Elżbieta Szyszlak, a dr Tomasz Szyszlak znalazł się w Komitecie Wspierającym. Mgr Anna Kotasińska - doktorantka w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych ISM pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

data utworzenia/modyfikacji: 19 styczeń 2018 o 20:07:50

słowa kluczowe: Konferencja, współpraca naukowa