Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Zakończenie semestru- wpisy do USOS

image: Justyna Arendarska

 dr Justyna Arendarska

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: justyna.arendarska@uwr.edu.pl

Zakończenie semestru- wpisy do USOS

W związku z pismem okólnym Prodziekana WNS ds. kształcenia informujemy, że w semestrze letnim 2016/2017 obowiązują następujące terminy zamknięcia protokołów zaliczeniowych:

16 czerwca 2017 r. - protokoły zaliczeń z ćwiczeń;

30 czerwca 2017 r. - protokoły zaliczeń egzaminów po sesji egzaminacyjnej (I termin);

10 września 2017 r. - protokoły zaliczeń egzaminów po sesji egzaminacyjnej poprawkowej (II termin);

13 września 2017 r. - ostateczny termin składania w dziekanacie WNS indeksów i kart okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami.

Jednocześnie przypominamy,  że studenci są zobowiązani do uzyskiwania wpisów ocen w indekscie i na karcie okresowych osiągnięć, sprawdzania bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanych ocen, zgłaszania w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu ewentualnych uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej (podanie lub e-mail) dotyczących uzyskanych ocen do osób wpisujących oceny.

data utworzenia/modyfikacji: 13 czerwiec 2017 o 14:18:13