Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Publikacje

wyświetlono: 1 - 25 spośród wszystkich 27.

12następna

 • Ataki cyber-fizyczne a system bezpieczeństwa narodowego / Bogusław Olszewski // W: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Tomasz Dębowski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018. - S. 67-84. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. [rozdział]
 • Bartosz Smolik, Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej. Problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004. Kraków, 2017 : [recenzja]. - Rec. Tokarz Grzegorz // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [Nr] 24 (2018), s. 176-178 [recenzja]
 • Cyberbezpieczeństwo jako konstrukt w polskiej przestrzeni publicznej / Przemysław Mikiewicz // W: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Tomasz Dębowski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018. - S. 161-172. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. [rozdział]
 • Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Tomasz Dębowski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018. - 204 s. : il., tab., wykr. - Wstęp s. 7-10. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. ang.
  Recenzent: prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. [monografia]
 • Cyberszpiegostwo w relacjach chińsko-amerykańskich w kontekście potencjalnej zmiany światowego hegemona / Marcin Adamczyk // W: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Tomasz Dębowski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018. - S. 85-105. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. [rozdział]
 • Dawne afery polityczne ze współczesnej perspektywy : przykład sprawy Barschela/Pffeifera / Mariusz Kozerski // W: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Tomasz Dębowski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018. - S. 185-197. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. [rozdział]
 • EU-Korea FTA and Its Impact on V4 Economies : A Comparative Analysis of Trade Sophistication and Intra-Industry Trade / Bartosz Michalski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Comparative Economic Research. - Vol. 21, iss. 1 (2018), s. 5-23 : tab. [artykuł]
 • Idea konferencji "Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku" / Zdzisław Julian Winnicki // W: Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku : zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie : ludzie powstania / redakcja Aleksander Smalianczuk, Zdzisław Julian Winnicki. - Grodno : Związek Polaków na Białorusi, 2018. - S. 10-16
  Materiały przygotowane na I Międzynarodową Konferencję Popularnonaukową z cyklu "Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku". Konferencja pt. "Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie. Ludzie powstania" odbyła się w Grodnie 21-22 października 2017 r., zorganizowana przez Związek Polaków na Białorusi; Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie; Konsulat Generalny RP w Grodnie.
  Recenzenci: dr Helena Giebień (Uniwersytet Wrocławski), dr Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski).
  [varia]
 • Instytucjonalne narzędzia wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up wysokich technologii w Polsce / Agnieszka Młodzińska-Granek // W: Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka. - Warszawa : Difin SA, 2018. - S. 112-134. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kaleta. [rozdział]
 • Internet jako instrument nawoływania do przemocy : przykład organizacji "Krew i Honor" Polska / Grzegorz Tokarz // W: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Tomasz Dębowski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018.- S. 173-183 : il. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. [rozdział]
 • Looking for evidence of the middle-income trap : the case of Polish trade in high-tech goods with Germany / Bartosz Michalski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Post-Communist Economies. - Vol. 30, iss. 3 (2018), s. 405-420 [artykuł]
 • Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP / Mateusz Błaszczyk, Leszek Kwieciński, Magdalena Stawicka, Marek Wróblewski. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2018. - 227 s. : rys., tab. - Bibliogr. s. 189-199.
  Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. ALK Jerzy Cieślik, dr hab. prof. nadzw. UE Wrocław Małgorzata Domiter.
  Publikacja powstała w związku z realizacją projektu badawczego "Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2014-2017 (nr projektu NCN: UMO-2013/11/B/HS5/03491).
  [monografia]
 • Polityka zagraniczna Palestyny / Marcin Szydzisz // W: Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej / redakcja naukowa Marta Woźniak-Bobińska, Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018. - S. 29-61. - Bibliogr.
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Dziekan; dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH [rozdział]
 • Polityka zagraniczna Tunezji / Jarosław Jarząbek // W: Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej / redakcja naukowa Marta Woźniak-Bobińska, Anna M. Solarz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018. - S. 363-387. - Bibliogr.
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Dziekan; dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH [rozdział]
 • Polsko-niemiecki oraz czesko-niemiecki handel wewnątrzgałęziowy częściami i akcesoriami samochodowymi : analiza porównawcza = Polish-German and Czech-German Intra-Industry Trade in Parts and Accessories for Motor Vehicles : a Comparative Analysis / Bartosz Michalski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - No 334, vol. 2 (2018), s. 83-95 : tab., wykr. [artykuł]
 • Praktyka rosyjskiego prawa stanów nadzwyczajnych na Grodzieńszczyźnie w II poł. XIX wieku / Piotr Krzysztof Marszałek // W: Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku : zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie : ludzie powstania / redakcja Aleksander Smalianczuk, Zdzisław Julian Winnicki. - Grodno : Związek Polaków na Białorusi, 2018. - S. 62-77. - Bibliogr.
  Materiały przygotowane na I Międzynarodową Konferencję Popularnonaukową z cyklu "Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku". Konferencja pt. "Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie. Ludzie powstania" odbyła się w Grodnie 21-22 października 2017 r., zorganizowana przez Związek Polaków na Białorusi; Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie; Konsulat Generalny RP w Grodnie.
  Recenzenci: dr Helena Giebień (Uniwersytet Wrocławski), dr Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski).
  [rozdział]
 • Public diplomacy as political communication : lessons from case studies / Beata Ociepka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // European Journal of Communication. - Vol. 33, iss. 3 (2018), s. 290-303 [artykuł]
 • Relacje między mediami a polityką zagraniczną państwa / Justyna Arendarska // W: Badanie polityki zagranicznej państwa / pod redakcją Edwarda Haliżaka. - Warszawa : Rambler Press, 2018.- S. 417-443 : tab. - Bibliogr.
  Recenzenci: dr hab. Sylwester Gardocki, dr hab. Rafał Ożarowski. [rozdział]
 • Rola i znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie działania polskich parków technologicznych / Leszek Kwieciński // W: Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka. - Warszawa : Difin SA, 2018. - S. 68-86 : rys., tab., wykr. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kaleta. [rozdział]
 • Siła przekonań : zastosowanie teorii kodu operacyjnego w badaniu polityki zagranicznej / Anna Umińska-Woroniecka // W: Badanie polityki zagranicznej państwa / pod redakcją Edwarda Haliżaka. - Warszawa : Rambler Press, 2018. - S. 271-299 : rys. - Bibliogr.
  Recenzenci: dr hab. Sylwester Gardocki, dr hab. Rafał Ożarowski. [rozdział]
 • Strategiczne programy badawczo-rozwojowe (B+R) jako instrumenty publicznej polityki proinnowacyjnej = Research and Development (R and D) Strategic Programs as instruments of the public proinnovation policy / Leszek Kwieciński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Studia Politicae Universitatis Silesiensis. - T. 20 (2018), s. 9-32 : tab., wykr. [artykuł]
 • Technology Parks in Poland As an Element of Public Proinnovation Policy : Selected Results from Empirical Research / Marek Wróblewski, Leszek Kwieciński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Central and Eastern European Review. - Vol. 11, iss. 1, published online: 2018-01-23, s. [1-26] : wykr.
  The present article has been written in relation to the implementation of the research project "Technology parks as a key element of the regional policy of supporting the internationalization ofinnovative companies of the SME sector" financed by the National Science Centre of Poland (2013/11/B/HS5/03491). [artykuł]
 • The competitiveness of polish resource- and labour-intensive exports in the context of membership of the European Union / Bartosz Michalski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Studia Oeconomica Posnaniensia. - Vol. 6, no 1 (2018), s. 76-90 : tab., wykr. [artykuł]
 • Zarys przemian instytucjonalnych rosyjskiego wywiadu radioelektronicznego w świetle literatury polsko- i angielskojęzycznej / Kamil Baraniuk // W: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. Tomasz Dębowski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2018. - S. 107-119. - Bibliogr.
  Recenzent: prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. [rozdział]
 • Znaczenie członkostwa Polski w Interpolu dla funkcjonowania Policji / Adrian Szumski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2018. - 206 s. - Bibliogr. s. 193-206.
  Recenzent: prof. dr hab. Antoni Feluś [monografia]

12następna