Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Wybierz formę publikacji:

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Publikacje

wyświetlono: 1 - 11 spośród wszystkich 11.

 • Konserwatywna reformatorka : Rita Süssmuth a polityka CDU wobec kobiet / Joanna Trajman. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Zachodni. - 2017, Nr 1 (362), s. 97-121 [artykuł]
 • Kwestia rosyjska w debatach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2004 / Mirosław Habowski // W: Polska - Rosja : wektory współpracy / red. nauk. Robert Białoskórski, Beata Gałek. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017. - S. 133-148. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang.
  Recenzenci: Adam Bobryk, Leszek Pawlikowicz [rozdział]
 • Narodowcy w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku / Paweł Terpiłowski // W: Wybrane społeczne i polityczne aspekty wyborów w Polsce w latach 2014-2015 / red. Dariusz Skrzypiński. - Wrocław : Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, 2017.- S. 71-83 : tab. - Streszcz. w jęz. pol.
  Recenzenci: dr hab. Piotr Grabowiec, dr hab. Łukasz Tomczak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego [rozdział]
 • Oś Paryż - Berlin - Moskwa a Międzymorze / Tadeusz Marczak // W: Kresy : trudne sąsiedztwo : materiały z konferencji zorganizowanej 9 lipca 2016 roku / redakcja pracy zbiorowej Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - S. 125-[139]
  Referat powstał na bazie tekstu pt. "Oś Paryż - Berlin - Moskwa z perspektywy polsko-ukraińskiej" opublikowanego w czasopiśmie: Aktual'nì problemi mižnarodnih vidnosin. - Vip. 55, čast. 1 (2005), s. 18-25 [rozdział]
 • Postkolonializm / Andrzej Polus // W: Socjologia sportu / red. nauk. Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 165-173. - Bibliogr.
  Recenzent: dr hab. Dominika Antonowicz [rozdział]
 • Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy / Mateusz Błaszczyk, Leszek Kwieciński, Magdalena Stawicka, Marek Wróblewski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Gospodarka Narodowa. - 2017, nr 1, s. 69-94 : il., tab., wykr. [artykuł]
 • Public diplomacy and cooperation with non-governmental organizations in the liberal perspective of international relations / Natalia Broś. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Journal of Education Culture and Society. - 2017, no 1, s. 11-22 [artykuł]
 • Szwedzki model edukacji / Natalia Broś. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Ogrody Nauk i Sztuk. - Nr 7 (2017), s. 338-347 [artykuł]
 • The Ethnic Entrepreneurship as a Multidimensional Process in the Context of System Approach = Przedsiębiorczość etniczna jako proces wielowymiarowy w kontekście analizy systemowej / Leszek Kwieciński, Patrycja Matusz-Protasiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Problemy Zarządzania. - Vol. 15, nr 1, cz. 1 (2017), s. 97-109 : rys. [artykuł]
 • Trade deals with the US. : what can we learn from the aussie case? / Bartosz Michalski // W: The impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on international cooperation / Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. - (Polish Studies in Economics ; vol. 8).- S. 243-255 : tab., wykr. - Bibliogr.
  This project is funded by National Science Centre of Poland on the basis of the decision Nr DEC-2013/09/B/HS4/01488. [rozdział]
 • Wybrane metody i narzędzia przeciwdziałania zaawansowanym atakom APT w cyberprzestrzeni / Artur Rot, Bogusław Olszewski // W: Techniki i technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw / redakcja naukowa Leszek Kiełtyka, Adam Sokołowwski. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017. - (Monografie / Politechnika Częstochowska ; 322). - S. 46-60. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Recenzneci: Szymon Cyfert [i in.] [rozdział]