Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 08 styczeń 2018 o 09:56:16

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Beata Ociepka

prof. dr hab. Beata Ociepka

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

Gabinet: 349 | Telefon: 375 52 60

Adres e-mail: beata.ociepka@uwr.edu.pl

Konsultacje:
 • Poniedziałek, 8.00-9.30/ Monday, 8.00-9.30 , room 349.
  Sobota dla studentów zaocznych:  7.10, 4.11, 2.12, 20.01 , godzina 11.00-12.00, p. 349
Funkcje:
 • Członek Rady Redakcyjnej "Central European Journal of Communication"
 • Przewodnicząca sekcji Komunikowanie Międzynarodowe Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)
Specjalności:
Wykształcenie

Studia nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (ukończone w 1987 r.) Doktorat w 1991 r. Habilitacja w 1998 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego w 2003 r.

Stypendia i granty

Stypendystka Fundacji Friedricha Eberta, DAAD, Rządu Austriackiego, British Council, Open Society Foundation Prague, Fundacji Nauki Polskiej. Kierownik grantów badawczych MNiSW (zakończony w 2013 r.), NCN: Opus 6 (zakończony w 2017 r.) oraz Opus 12 (relizacja w latach 2017-2020).

Najważniejsze publikacje

 1. Związek Wypędzonych w systemie politycznym RFN i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie 1982-1992, , Acta Universitatis Wratislaviensis No 1918, Niemcoznawstwo 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław, 1997, s. 330
 2. Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria , współautorstwo z M. Ratajczak, Arboretum, Wrocław 2000, s. 199
 3. Komunikowanie międzynarodowe, Astrum, Wrocław, 2002, s. 231
 4. Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003, s. 252.
 5. (red.), Public Relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003, s. 148
 6. (red.) , Populism and Media Democracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław , 2005, s. 226
 7. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2005, s. 174
 8. (red.) Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 270
 9. Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej. Raport z badań. współautorstwo z A. Ładą i J. Ćwiek-Karpowiczem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 124
 10. Niemiecki wydawca - polski czytelnik. Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej. Współautorstwo z J. Woźną. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009 r., s. 280
 11. Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 232
 12. (red.) Historia w dyplomacji publicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 233
 13. Poland′s New Ways of Public Diplomacy. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2017, p. 242