Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 18 kwiecień 2018 o 15:22:05

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Dominik Kopiński

dr hab. Dominik Kopiński

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Integracji Europejskiej

Gabinet: 321 | Telefon: 71 375 52 86

Adres e-mail: dominik.kopinski@uwr.edu.pl

Konsultacje:
  • [Semestr zimowy 2017-18]
  • Środa, godz. 9.30-11.30
  • Sobota (zjazdy), godz. 9.30-10.30 
Funkcje:
  • Wiceprezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych (pcsa.org.pl)
  • Członek Rady Naukowej "Olsztyńskich Studiów Afrykanistycznych"
  • Fulbright Fellow, Elliott School of International Affairs, George Washington University (2016)
Specjalności:

Wykształcenie

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2015).

Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2007).

Magister (Zarządzanie i Marketing), Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2002).

 


Stypendia i granty

Grant naukowy NCN (HARMONIA 9_HS4), "Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii" [Kierownik] (2018-2021).  

Grant naukowy NCN (OPUS 13_HS5), "Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza" [Wykonawca] (2017-2020). 

Grant naukowy NCN (OPUS 11_HS5), “Koncepcja globalnych dóbr publicznych a działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego” [Kierownik] (2017-2020). 

Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisiji Fulbrighta Senior Research Advanced Award, The Elliott School of International Affairs, George Washington University (2015).

Staż badawczy w Fudan University, Chiny; Erasmus Mundus Global Studies – A European Perspective (2014).

Grant naukowy dla młodych doktorów, WNS UWr., “Rywalizacja czy kooperacja? Pomoc rozwojowa Banku Światowego dla Afryki w kontekście rosnącego zaangażowania Chin na kontynencie”, badania w Waszyngtonie i Nowym Jorku (2013).

Staż badawczy w Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara; Erasmus Mundus Global Studies – A European Perspective (2011).

Grant naukowy dla młodych doktorów, WNS UWr., “Nowe petro-państwa w Afryce: przypadek Ghany”, badania terenowe w Ghanie (2011).

Stypendium dla młodych doktorów w programie Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni. POKL.04.01.01-00-054/10-00 (2011).

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr rej. N N116 443837, „Pułapka bogactw naturalnych na przykładzie Botswany i Zambii” (2009-2012); badania terenowe w Zambii (2010) i Botswanie (2011).

Research Networking Programme „African Borderlands Research Network (ABORNE)" (2008-).

Fatal Transactions www.fataltransactions.org (EuropeAid/122548/C/ACT/multi)(2007-2009).

LLP-Erasmus, Staż badawczy na University of Plymouth, W. Brytania (2005).

 


Publikacje

 

Monografie

Klątwa surowcowa na przykładzie Zambii i Botswany (współautorstwo Konrad Czernichowski i Andrzej Polus), CeDeWu, Warszawa 2012.

Pomoc rozwojowa: teoria i polityka, Difin, Warszawa  2011.

 

Prace pod redakcją

Kryzys finansowy 2008: Dekonstrukcja (współredakcja Jerzy Rymarczyk i Marek Wróblewski), Arboretum, Wroclaw 2012.

China′s Rise in Africa: Perspectives on a Developing Connection (współredakcja Andrzej Polus i Ian Taylor), Routledge, London 2011.

China’s Rise in Africa: Beyond the Headlines (współredakcja Andrzej Polus i Ian Taylor), Journal of Contemporary African Studies, Special Issue, Vol. 29, No. 2, 2011.

Zabójcze transakcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich (współredakcja Andrzej Polus), Difin, Warszawa 2010.

Afryka na progu XXI wieku. Tom II: Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze (współredakcja Arkadiusz Żukowski), ASPRA-JR, Warszawa 2009.   

 

Artykuły naukowe, rozdziały w książkach, raporty

 

(2016)

China and the United States in the African petroleum sector: knowledge gaps, myths and poor numbers [w:] Knowledge production in and on Africa, red. Hana Horáková and Kateřina Werkman, African Studies, Vol. 56, Lit Verlag, Wien 2016, s. 65-81. 

 

(2015)

Ready or Not: Namibia as a Potentially Successful Oil Producer (współautorstwo Andrzej Polus i Wojciech Tycholiz), Africa Spectrum, Vol. 50, Iss. 2, 2015, s. 31–55.

Recenzja książki The International Relations of Sub-Saharan Africa, by Ian Taylor, Journal of Contemporary African Studies, Vol. 33, Iss. 3, 2015, s. 423-426.  

Unpacking the African consumer: spending patterns and investments opportunities (współautorstwo Andrzej Polus i Wojciech Tycholiz), CEED Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2015, ss. 92.

 

(2014)

New Friends, Old Friends? The World Bank and Africa When the Chinese Are Coming (współautorstwo Qian Sun), Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol. 20, Iss. 4, 2014, s. 601-623. 

New oil frontiers: Investors′ guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa (współautorstwo Andrzej Polus i Wojciech Tycholiz), CEED Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2014, ss. 122.

Recenzja książki China and the European Union in Africa. Partners of Competitors?, edited by Jing Men and Benjamin Barton, Journal of Contemporary African Studies, Vol. 31, No. 1, 2014, s. 144-147.

Chińskie inwestycje prywatne w Afryce: przypadek nielegalnego górnictwa złota w Ghanie (współautorstwo Agnieszka Sito), [w:], Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. Arkadiusz Żukowski, Seria „Forum Politologiczne”, T. 16, Olsztyn 2014, s. 185-207.

Nowe instrumenty i programy antykryzysowe Unii Europejskiej, [w:] Kryzys i perspektywy strefy euro, red. Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski i Dominika Brzęczek-Nester, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s. 171-183.

Zjawisko „nacjonalizmu surowcowego” na przykładzie Zambii, [w:] EX AFRICA SEMPER ALIQUID NOVI, red. Jacek Łapott i Marta Tobota, Muzeum Miejskie w Żorach oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2014, s. 117-136.

 

(2013)

Africa-Europe on the Global Chessboard: The New Opening (współautorstwo Andrzej Polus i Wojciech Tycholiz), CEED Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2013, ss. 84.

Resource curse or resource disease? Oil in Ghana (współautorstwo Andrzej Polus i Wojciech Tycholiz), African Affairs, Vol. 112, Iss. 449, 2013, s. 583-601.

 

(2012)

Is Botswana Creating a New Gaza Strip? An Analysis of the ′Fence Discourse′, (współautorstwo Andrzej Polus), [w:] red. Christina Udelsmann Rodrigues, Crossing African Borders: Migration and Mobility, Center of African Studies (CEA)/ISCTE-IUL), Lisbon, 2012, s. 83-96.

Polish African Studies at a Crossroad: Past, Present and Future, (współautorstwo Konrad Czernichowski i Andrzej Polus), Africa Spectrum, Vol 47, No 2-3, 2012, s. 167-185.

Visegrad Countries′ Development Aid to Africa: Beyond the Rhetoric, Perspectives on European Politics and Society, Vol. 13, Iss. 1, 2012, s. 33-49.    

Upadek Lehman Brothers, [w:] Kryzys finansowy 2008: Dekonstrukcja, red. Dominik Kopiński, Jerzy Rymarczyk i Marek Wróblewski (red.), Arboretum, Wroclaw 2012.

 

(2011)

Bank Światowy, [w:] Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, red. Ewa Łaźniewska, PWN, Warszawa 2011.

Contextualising Chinese engagement in Africa, (współautorstwo Andrzej Polus i Ian Taylor), Journal of Contemporary African Studies, Vol. 29, No. 2, 2011, s. 129-136.

Sino-Zambian relations: ‘An all-weather friendship’ weathering the storm, (współautorstwo Andrzej Polus), Journal of Contemporary African Studies, Vol. 29, No. 2, 2011, s. 181-192.

 

(2010)

Chińskie inwestycje w Afryce: fakty i mity [w:] Problemy regionalizmu, red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter i Wawrzyniec Michalczyk, Prace Naukowe Nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 142-151. 

Diamonds for development: Botswana success story, [w:] Zgubne transakcje. Fatal Transactions, Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, red. Dominik Kopiński i Andrzej Polus, Difin, Warszawa 2010, s. 94-104.

What drives US official development assistance (and why it’s not development), [w:] United States and the World: from Imitation to Challenge, red. Andrzej Mania i Łukasz Wordliczek, Jagiellonian University Press, Kraków 2010.

Bank Światowy jako katalizator rozwoju państw naftowych. Przypadek ropociągu Czad-Kamerun, [w:] Zgubne transakcje. Fatal Transactions: Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, red. Dominik Kopiński i Andrzej Polus, Difin, Warszawa 2010, s. 105-124.

Bank Światowy w nowym millennium: bieżące wyzwania i przyszłe reformy, [w:] Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, red. Jerzy Rymarczyk i Wioletta Niemiec, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Aktualne Problemy VI, Arboretum, Wrocław 2010, s. 52-71.

Empowerment or Enclavement? Chinese investments in Africa, [w:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, red. L. Kovacovska i M. Jenickova, Vysoká škola ekonomická v Praze, Prague 2010, s. 271-293.

China’s encounters with the West: the case of Chinese multinationals (MNCs) in Africa, [w:] Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, red. Bogusława Skulska, Reseach Papers of Wroclaw University of Economics, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2010, s. 387-398.

Efekty kryzysu finansowego 2008 i polityka antykryzysowa w krajach Afryki Subsaharyjskiej, [w:] Afryka w stosunkach międzynarodowych: historia, stan obecny, perspektywy, red. Bara Ndiaye, Paweł Letko, Seria: Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2010, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 203-214.

 

(2009)

Asian giants in Africa: How different is business modus operandi of the Chinese dragon and the Indian elephant and what it means to African countries? [w:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, red. A. Fereš i I. Varga, Vysoká škola ekonomická v Praze, Prague 2009, s. 276-297.

Africa and the Bretton Woods Institutions - is there still a case for conditionality of aid, [w:] The Economic Dimensions of Global and Regional Governance, red. Istvan Benczes i Wioletta Niemiec (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 171-186.

Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce – szansa na rozwój czy początek neokolonizacji?, [w:] Afryka na progu XXI w. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze, red. Dominik Kopiński i Arkadiusz Żukowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 221-233.

Czad-Bank Światowy. Trudne początki afrykańskiego petropaństwa, Pomoc rozwojowa No 1/2009 wrzesień-październik, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 2009, s. 14-16.

Inicjatywa „Aid for Trade” a liberalizacja handlu światowego, [w:]: Procesy globalizacji i internacjonalizacji w warunkach współczesnej gospodarki światowej, red. Tadeusz Sporek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 33-40.

 

(2008)

Japońska pomoc rozwojowa na rozdrożu: merkantylizm versus humanitaryzm, [w:] Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Studia Azjatyckie, red. Bogłusława Drelich-Skulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 125-136.

O wpływie wieloetniczności na wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego „Afryka” No. 27, 2008, s. 41-59.

Rola i funkcje pomocy zagranicznej we wzajemnych relacjach krajów rozwiniętych i rozwijających się [w:] Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, Katarzyna Jędrzejczyk – Kliniak, Leszek Kwieciński, Bartosz Michalski i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 196-221.

Implikacje zróżnicowania etnicznego dla rozwoju gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej [w:] Regionalizacja i globalizacja, red. Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk i Jan Rymarczyk, AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2008, s. 395-404.

Rynek diamentów [w:] Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, red. Mariusz Niemiec i Jerzy Rymarczyk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, s. 238-254.

Rynek kobaltu [w:] Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, red. Mariusz Niemiec i Jerzy Rymarczyk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, s. 206-222.

 

(2007)

Handel międzynarodowy jako czynnik rozwoju gospodarczego – teoria i praktyka [w:] Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. Jerzy Rymarczyk i Mariusz Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 126-133.

Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym państw słabo rozwiniętych na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej [w:] Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. Jerzy Rymarczyk i Mariusz Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 134-149.

Instytucja warunkowości w pożyczkach multilateralnych. Kierunki ewolucji [w:] Regionalizacja i globalizacja we współczesnym świecie, Tom. 1, red. Jan Rymarczyk, Bogłusława Drelich-Skulska i Wawrzyniec Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, s. 467-476.

 

(2006)

Międzynarodowe organizacje gospodarcze [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, red. Jan Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.

Współpraca Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w ramach programów dostosowawczych [w:] Integracja a globalizacja, tom 1, red. Jan Rymarczyk i Wawrzyniec Michalczyk, AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2006,  s. 537-547.

Unia Ekonomiczna i Monetarna Afryki Zachodniej (UEMOA) [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, red. Jerzy Rymarczyk i Marek Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006, s. 260-278.

Południowo Afrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC) [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, red. Jerzy Rymarczyk i Marek Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006, s. 279-297.

 

(2005)

Struktura eksportu Afryki Subsaharyjskiej jako przejaw „klątwy bogactw naturalnych” [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, tom 1, red. Jan Rymarczyk i  Wawrzyniec Michalczyk, AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2005, s. 363-373.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej międzynarodowy kontekst [w:] Integracja Europejska w międzynarodowej perspektywie – wybrane problemy, red. Mieczysław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Makroekonomii i Finansów, Zielona Góra 2005, s. 203-224.

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. 10 lat Światowej Organizacji Handlu, red. Jerzy Rymarczyk i Marek Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005, s. 88-100.

Liberalizacja handlu artykułami rolnymi na forum WTO [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. 10 lat Światowej Organizacji Handlu, red. Jerzy Rymarczyk i Marek Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005, s. 133-165.     

 

(2004)

Wpływ globalizacji na międzynarodową wymianę handlową [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. Jerzy Rymarczyk i Wawrzyniec Michalczyk, AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2004, s. 337-346.

Stosunki handlowe UE z Indiami [w:] Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy, red. Jerzy Rymarczyk i Marek Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004, s. 196-206.