Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 06 kwiecień 2018 o 13:55:38

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Justyna Arendarska

dr Justyna Arendarska

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

Gabinet: 347 | Telefon: 713755294

Adres e-mail: justyna.arendarska@uwr.edu.pl

Funkcje:

Opiekunowie kierunków

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Studiów Międzynarodowych zostali powołani opiekunowie kierunków.
stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne - dr Adam Sokołowskistosunki międzynarodowe, studia II stopnia...

Specjalności:

mgr stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski (1998-2003);
dr nauk o polityce, Uniwersytet Wrocławski (2008)

2006-2007 projekt badawczy promotorski MNiSW, pt. Wpływ kapitału zagranicznego na polską prasę. Przypadek Verlagsgruppe Passau;
2004-2005 stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Uniwersytecie w Pasawie; stypendium badawcze dla doktorantów i młodych naukowców;
2000-2001 stypendium Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie im. Fryderyka Schillera w Jenie, Instytut Politologii;