Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 17 listopad 2017 o 16:34:02

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Justyna Arendarska

dr Justyna Arendarska

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

Gabinet: 347 | Telefon: 713755294

Adres e-mail: justyna.arendarska@uwr.edu.pl

Funkcje:
  • koordynator ds. promocji ISM
  • redaktor strony internetowej ISM

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy lub projekt

Biuro Posla do Parlamentu Europejskiego ogłasza konkurs na innowacyjny artykuł lub projekt naukowy dotyczący zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji: buzek.pl
ode/7815XX...

zobacz wszystkie (2)

Specjalności:

mgr stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski (1998-2003);
dr nauk o polityce, Uniwersytet Wrocławski (2008)

2006-2007 projekt badawczy promotorski MNiSW, pt. Wpływ kapitału zagranicznego na polską prasę. Przypadek Verlagsgruppe Passau;
2004-2005 stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Uniwersytecie w Pasawie; stypendium badawcze dla doktorantów i młodych naukowców;
2000-2001 stypendium Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie im. Fryderyka Schillera w Jenie, Instytut Politologii;