Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 13 maj 2018 o 00:24:29

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Katarzyna Gelles

dr hab. prof. nadzw. UWr Katarzyna Gelles

Zakład Badań Niemcoznawczych

Gabinet: 324 | Telefon: 375 52 97

Adres e-mail: katarzyna.gelles@uwr.edu.pl

Konsultacje:
 •  konsultacje w semestrze letnim 2018:
 •  poniedziałki:  10.00-11.00  
 • Uwaga! 14 maja  (poniedziałek) od 8.00 godziny dziekańskie 
 •  wtorki: 16.45-17.45 (pok. 109)
Funkcje:
 • od 2006 r. redaktor Serii "Niemcoznawstwo"
 • 2013 - 2016 przewodnicząca Kapituły w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych
 • 2012 - 2016 członek Komisji ds. Jakości Kształcenia WNS
Specjalności:
Wykształcenie
 • 1991-1997 studia politologiczne ze specjalizacją niemcoznawczą na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończone na podstawie pracy magisterskiej "Sprawa polska w Deutsche Geschichte"
 • 1994-1999 studia z zakresu nauk politycznych, filologii słowiańskiej oraz pedagogiki na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
 • 1999-2002 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UWr., doktor nauk humanistycznych (2002) na podstawie dysertacji "Trzecia Rzesza w ujęciu raportów Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SOPADE)"
 • od października 2002 r. - adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • maj 2012 - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych na podstawie monografii "Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych"
 • czerwiec 2016 stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Stypendia i granty
 • 1993-1994 stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 1996-1997 stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • 2000-2001 stypendystka Bawarskiego Ministerstwa Krajowego ds Nauki, Badań i Sztuki Ministerstwa Oświaty Rządu Bawarii
 • X-XI 2005 stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • 2008 wewnętrzny grant badawczy UWr
 • 2008-2010 habilitacyjny projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2014 grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego