Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 06 wrzesień 2017 o 12:49:13

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Larysa Leszczenko

dr hab. prof. nadzw. UWr Larysa Leszczenko

Zakład Badań Wschodnich

Gabinet: 113 | Telefon: 71 375 51 33

Adres e-mail: larysa.leszczenko@uwr.edu.pl

Konsultacje:
 • Konsultacje we wrześniu  2017
 • 08.09.2017 - 12.00 - 14.00
 • 20.09.2017 - 10.00- 11.00
 • W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy. 
Funkcje:
 • Zastępca Dyrektora ISM ds. współpracy z zagranicą.
Specjalności:
Wykształcenie
 • 2014 - udział w XVIII Polskiej Szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

  2012 - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce - stosunki międzynarodowe. Kolokwium habilitacyjne - Rada Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  Temat rozprawy habilitacyjnej: Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza - status prawny - rozwój, Warszawa 2011, wyd. Elipsa.

  2001 - Szkoła Praw Człowieka / Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie.

 • 1999 – doktor nauk humanistycznych, UMCS w Lublinie. 

  Temat rozprawy doktorskiej: Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже XIX - XX веков.

 • 1995 – roczny kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej, UMCS w Lublinie.