Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 10 styczeń 2018 o 13:26:17

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Larysa Leszczenko

dr hab. prof. nadzw. UWr Larysa Leszczenko

Zakład Badań Wschodnich

Gabinet: 113 | Telefon: 71 375 51 33

Adres e-mail: larysa.leszczenko@uwr.edu.pl

Konsultacje:
 • Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18
 • poniedziałki - 10.30-11.15
 • wtorki - 13.00 - 14.00
Funkcje:
 • Zastępca Dyrektora ISM ds. współpracy z zagranicą.
Specjalności:
Wykształcenie
 • 2014 - udział w XVIII Polskiej Szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

  2012 - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce - stosunki międzynarodowe. Kolokwium habilitacyjne - Rada Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  Temat rozprawy habilitacyjnej: Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza - status prawny - rozwój, Warszawa 2011, wyd. Elipsa.

  2001 - Szkoła Praw Człowieka / Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie.

 • 1999 – doktor nauk humanistycznych, UMCS w Lublinie. 

  Temat rozprawy doktorskiej: Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже XIX - XX веков.

 • 1995 – roczny kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej, UMCS w Lublinie.