Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 15 maj 2018 o 07:03:20

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Magdalena Ratajczak

dr hab. prof. nadzw. UWr Magdalena Ratajczak

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

Gabinet: 348 | Telefon: 71 375 52 96

Adres e-mail: magdalena.ratajczak@uwr.edu.pl

Konsultacje:
 • Konsultacje  w semestrze letnim 2017/2018  (office hours in summer semester 2017/2018), p. (room) 348:
 •  poniedziałek (Monday), 8.40-9.40
 • wtorek (Tuesday), 8.40-9.40
 • wtorek 15.05, 9.00-9.40
 • piątek 18.05, 8.15-9.15
Funkcje:
 • Zastępca Dyrektora ISM ds.ogólnych
 • Kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego
 • Wydziałowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 • Członek International Editorial Board "Peace Human Rights Governance Journal"
 • Przewodnicząca sekcji Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS)
 • Członek Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)
 • Członek Grupy Badawczej "Inicjatywa Helwecka"

XV edycja konkursu na dofinansowanie dla kół naukowych w ISM

Ogłasza się XV edycję konkursu na dofinansowanie dla inicjatyw studenckich i studenckich kół naukowych w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Konkurs obejmuje imprezy i wydarzenia, które odbędą się do końca listopada 2018 roku.
 
W...

Specjalności:

Wykształcenie:

studia nauk politycznych ukończone w 1996 roku, doktorat w 2001, Habilitacja w 2013 r.

Stypendia, granty:

Garnet (FP 6 Network of Excellence), w tym Mobility Fellows, Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz British Council, Central European University, Teaching Staff Mobility LLP Erasmus w University of Klagenfurt, University of Plymouth, University of Ljubljana,

Staże badawcze i wizyty studyjne:

University of Bradford i University of Cologne i University of Ljubljana.

Wykaz naważniejszych publikacji - patrz: "Publikacje"