Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 20 lipiec 2017 o 08:07:57

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Magdalena Ratajczak

dr hab. prof. nadzw. UWr Magdalena Ratajczak

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

Gabinet: 348 | Telefon: 71 375 52 96

Adres e-mail: magdalena.ratajczak@uwr.edu.pl

Konsultacje:
  • Konsultacje  we wrześniu 2017 (office hours in September 2017), p. (room) 348:
  •  5.09.2017 - 10.00-11.00
  • Urlop 24.07-1.09.2017 (I am out of the office untill 1.09.2017)
Funkcje:
  • Zastępca Dyrektora ISM ds.ogólnych
  • Kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego
  • Wydziałowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
  • Członek International Editorial Board "Peace Human Rights Governance Journal"
  • Przewodnicząca sekcji Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS)
  • Członek Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)
  • Członek Grupy Badawczej "Inicjatywa Helwecka"
Specjalności:

Wykształcenie:

studia nauk politycznych ukończone w 1996 roku, doktorat w 2001, Habilitacja w 2013 r.

Stypendia, granty:

Garnet (FP 6 Network of Excellence), w tym Mobility Fellows, Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz British Council, Central European University, Teaching Staff Mobility LLP Erasmus w University of Klagenfurt, University of Plymouth, University of Ljubljana,

Staże badawcze i wizyty studyjne:

University of Bradford i University of Cologne i University of Ljubljana.

Wykaz naważniejszych publikacji - patrz: "Publikacje"