Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

ostatnia aktywność: 08 maj 2014 o 11:32:18

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownik

image: Norbert Kapferer

prof. dr hab. Norbert Kapferer

Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych

Gabinet: 302 | Telefon: 71 375 52 59

Adres e-mail: norbert.kapferer@uni.wroc.pl

Funkcje:
  • prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego (od r. 1997)
  • University Professor (since 1997)
  • Tytul prof. since 2012
  • Rada Redakcyjna DOSS, Wroclawski Przeglad Miedzynarodowy (od r.2008)
  • Member of Editorial staff of DOSS, Wroclaw International Review (since 2008)
Specjalności:
Wykształcenie

Studies: Political Science, Philosophy, Sociology, Psychology (Freie Universität Berlin)
Diploma : Political Science (1977) Freie Universität Berlin
Dr. Phil. Philosophy and Psychology (1982) Freie Universität Berlin
1. Habilitation: Political Science "Venia Legendi"(1992) Freie Universität Berlin
2. Habilitation: Dr. habil.nauk "humanistycznych" (2004) Uniwersytet Wroclawski

Stypendia i granty

Robert Bosch Stiftung 1997-1998
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 1997-1998
Deutsch-Polnische Stiftung 1997-1999
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 1998-2001
Volkswagen-Stiftung 1998-2003
Deutsches Literatur Archiv Marbach 2010

Doktoraci: