Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Miejsca odbywania praktyk - bezpieczeństwo narodowe

Miejsca odbywania praktyk - bezpieczeństwo narodowe

Student może odbywać praktyki m.in. w:

  • organach administracji państwowej i samorządowej (szczególnie w tych, które zajmują się różnymi wymiarami bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, itp.), np. urzędy wojewódzkie, miejskie, gminne, itd.;
  • ministerstwach (np. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz instytucjach im podlegających (policja, straż graniczna, wojsko);
  • Biurze Bezpieczeństwa Narodowego;
  • stowarzyszeniach, fundacjach, think-tankach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym;
  • przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarczych (w odniesieniu do różnych wymiarów bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem).

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:22:59 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, praktyki-studenckie