Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Miejsca odbywania praktyk - stosunki międzynarodowe

Miejsca odbywania praktyk - stosunki międzynarodowe

Student może odbywać praktyki m.in. w:

  • organach administracji państwowej i samorządowej (szczególnie w tych, które zajmują się różnymi wymiarami stosunków międzynarodowych), np. urzędy wojewódzkie, miejskie, gminne, itd.
  • ministerstwach (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz instytucjach im podlegających;
  • placówkach dyplomatycznych i konsularnych;
  • stowarzyszeniach, fundacjach, think-tankach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi;
  • organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych i pozarządowych;
  • przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarczych (w odniesieniu do różnych wymiarów stosunków międzynarodowych).

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:22:29 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, praktyki-studenckie