Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Nie odnaleziono treści o podanym adresie

Czy interesuje Cię:

Szukaj wśród:

Zasady odbywania praktyk w poszczególnych instytucjach

Informacje dotyczące możliwych miejsc odbywania praktyk można znaleźć na  stronie internetowej Biura Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UWr. (www.careers.uni.wroc.pl) w zakładce „Strefa studenta/absolwenta” (...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 12:10:34

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, praktyki-studenckie

Praktyki studenckie

Koordynator Praktyk Studenckich ISM dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: 
dr Michał Nowicki

Koordynator Praktyk Studenckich ISM dla kierunku Stosunki Międzynarodowe:
dr Joanna Trajman

Szanowni Państwo,
pobrać dokumenty na praktyk...

data utworzenia/modyfikacji: 20 listopad 2017 o 17:40:24

słowa kluczowe: bezpieczenstwomiedzynarodowe, bezpieczenstwonarodowe, stosunkimiedzynarodowe, praktykistudenckie

Ogólne warunki otrzymania zaliczenia z praktyk studenckich

Praktyka powinna trwać minimum 3 tygodnie (90 godzin).Student uzyskuje zaliczenie praktyk na podstawie przedstawionej dokumentacji będącej zaświadczeniem o odbyciu praktyki na koniec 3 roku studiów (6 semestr). Ocena z praktyk (wraz z przewidzia...

data utworzenia/modyfikacji: 08 październik 2015 o 23:20:22

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, praktyki-studenckie, praca zawodowa

Miejsca odbywania praktyk - bezpieczeństwo narodowe

Student może odbywać praktyki m.in. w:organach administracji państwowej i samorządowej (szczególnie w tych, które zajmują się różnymi wymiarami bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, itp.), np. urzędy wojewódzkie, miejskie, gminne, it...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:22:59

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, praktyki-studenckie

Cele szczegółowe praktyk studenckich - bezpieczeństwo narodowe

REALIZACJA CELÓW ZALEŻNA JEST OD WYBORU MIEJSCA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTARozwijanie wiedzy o systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – narodowego, funkcjonowaniu różnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego (na poziomie lokalny...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:24:59

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, praktyki-studenckie

zobacz więcej podpowiedzi