Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Opiekunowie kierunków i studentów rosyjskojęzycznych

image: Justyna Arendarska

 dr Justyna Arendarska

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: justyna.arendarska@uwr.edu.pl

Opiekunowie kierunków i studentów rosyjskojęzycznych

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Studiów Międzynarodowych są powołani opiekunowie kierunków:

stosunki_miedzynarodowe.png

stosunki
międzynarodowe

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Adam Sokołowski

dr Adam Sokołowski

 

studia II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Anna Umińska-Woroniecka

dr Anna Umińska-Woroniecka

bezpieczenstwo_narodowe.png

bezpieczeństwo
narodowe

studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Marcin Szydzisz

dr Marcin Szydzisz

bezpieczenstwo_miedzynarodowe.png

bezpieczeństwo międzynarodowe

studia II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Bartosz Michalski

dr Bartosz Michalski

 

Ludmila swiecicka


Koordynator-Opiekun studentów pochodzących z krajów WNP i innych obszarów języka rosyjskiego, studiujących w ISM


mgr Ludmiła Święcicka
Do ich zadań należą:

  1. Służenie radą i pomocą w możliwym rozwiązywaniu problemów osobistych studentów związanych z procesami dydaktycznymi i bytowymi,
  2. Na prośbę studentów ułatwianie ich procesu adaptacyjnego w początkowym okresie studiów,
  3. Monitorowanie potrzeb organizacyjnych i dydaktycznych studentów, a następnie przekazywanie informacji o nich Dyrektorowi Instytutu / Zastępcy Dyrektora ISM ds. dydaktyki,
  4. Inspirowanie i w możliwym zakresie koordynacja aktywności społecznej studentów na rzecz Instytutu, Wydziału oraz środowiska studenckiego,
  5. Dążenie do wpływu na kształtowanie pożądanych wzorców kultury osobistej studentów oraz działanie na rzecz rozbudzania zainteresowań naukowych studentów,
  6. Wspieranie studentów w wyrażaniu opinii oraz formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego,
  7. Przekazywanie studentom podstawowych informacji dotyczących organizacji roku akademickiego, toku studiów, regulaminu studiów,
  8. Utrzymywanie stałego kontaktu ze starostami poszczególnych roczników studiów.

Zachęcamy do kontaktu z opiekunami, godziny konsultacji są podane na stronie ISM.

http://ism.uni.wroc.pl/images/avatars/Ludmila-Swiecicka_12.jpg

data utworzenia/modyfikacji: 30 listopad 2016 o 17:55:50

słowa kluczowe: opiekunowie-kierunkow