Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe w semestrze letnim 2016/17

Przedmioty wybieralne dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe w semestrze letnim 2016/17

bn_rekrutacja_l49bn4.jpg

Terminy i zasady zapisów (na semestr letni 2016/17):

Zapisy na przedmioty odbywają się w następujący sposób:

 1. W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisać się będą mogły osoby z najwyższą średnią. Brana będzie pod uwagę średnia z całego przebiegu nauczania z wyjątkiem semestru bezpośrednio poprzedzającego zapisy (studenci I roku zapisują się w trybie "kto pierwszy"). Procedura zapisów będzie oparta o formułę „prośba o zapisy” oferowaną przez system USOS.
  1. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >4,25 (1 dzień); studenci składają prośby o wpisanie do wybranej grupy zajęciowej, po zakończeniu tury w USOSweb uruchamiany jest „silnik”, który wpisuje studentów uwzględniając preferencje i ew. wysokość średniej.
   data zapisów: 15.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  2. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla studentów ze średnią >3,65 (1 dzień);
   data zapisów: 16.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  3. tura rejestracji dwuetapowej do grupy, prośby dla 100% studentów (1 dzień);
   data zapisów: 17.02.2017 r. godz. 8:00 - 23:00
  4. tura rejestracji bezpośrednio do grupy z opcją giełdy (2 dni). Studenci mają możliwość zamieszczenia w USOSweb ogłoszenia o chęci zmiany grupy zajęciowej. Odpowiedni „silnik” będzie realizował ogłoszenia.
   data zapisów: 18.02.2017 r. godz. 8:00 - 20.02.2017 r. godz. 23:00
  5. tura rejestracji bezpośrednio do grupy (bez prawa do wyrejestrowania) (2 dni). Studenci mogą bezpośrednio rejestrować się na przedmiot w ramach wolnych miejsc.
   data zapisów: 21.02.2017 r. godz. 8:00 - 24.02.2017 r. godz. 23:00

   Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów. Jeśli student nie dokona zapisów w kolejnych turach, Zastępca Dyrektora ISM ds. dydaktyki, ma prawo przypisać studenta do grupy w której będą wolne miejsca.

 2. Górny limit zapisanych na poszczególne przedmioty nie może zostać przekroczony.
 3. Student, który nie dokona wskazań przedmiotów w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Dyrekcji Instytutu, która powinna uczynić to bez zbędnej zwłoki.
 4. Wyniki zapisów podawane są niezwłocznie do wiadomości studentów.
 5. Student ma obowiązek sprawdzić, czy po zapisach osiąga określoną regulaminem  studiów liczbę punktów ECTS.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Oferta

studia stacjonarne

I ROK

 

 • Socjologia polityki LUB Socjologia bezpieczeństwa, 3 ECTS

II ROK

 • Filozofia LUB Etyka, 2 ECTS
 • Współczesne systemy polityczne LUB Przywództwo polityczne, 5 ECTS
 • Polityka gospodarcza LUB Bezpieczeństwo ekonomiczne, 3 ECTS
 • Zapisy na ścieżki edukacyjne:
  student dokonuje wyboru jednej ścieżki, którą realizuje w semestrach 4-6.
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe LUB Bezpieczeństwo państwowe

 

studia nietacjonarne

I ROK


 • Socjologia polityki LUB Socjologia bezpieczeństwa

 

II ROK

 


 • Filozofia LUB Etyka, 2 ECTS
 • Współczesne systemy polityczne LUB Przywództwo polityczne, 5 ECTS
 • Polityka gospodarcza LUB Bezpieczeństwo ekonomiczne, 3 ECTS
 • Zapisy na ścieżki edukacyjne
  student dokonuje wyboru jednej ścieżki, którą realizuje w semestrach 4-6.
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe LUB Bezpieczeństwo państwowe

 

III ROK

 

Przedmioty do wyboru – w ramach dostępnej oferty (wybór jednego zestawu, 3 x 3 ECTS):

 

 • Zestaw I:
  1. Kino bliskowschodnie – dr Marcin Szydzisz, 3 ECTS
  2. Międzynarodowe modele funkcjonowania Policji - mgr Stefan Wyszyński, 3 ECTS
  3. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – dr Marcin Sienkiewicz, 3 ECTS
 • Zestaw II:
  1. Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa - mgr Katarzyna Gierczak, 3 ECTS
  2. Ludobójstwo w XX wieku– dr Grzegorz Tokarz, 3 ECTS
  3. Ukraina i Białoruś w stosunkach międzynarodowych – mgr Olga Jastrzębska, 3 ECTS

 

 

data utworzenia/modyfikacji: 10 luty 2017 o 09:42:21 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe