Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium magisterskiego na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe - studia magisterskie

Zasady wyboru seminarium magisterskiego na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe - studia magisterskie

Student ma prawo do wyboru dowolnego seminarium z oferty Instytutu Studiów Międzynarodowych. Student, po zapoznaniu się z ofertą wybiera seminarium magisterskie. Zapisy będą przeprowadzane w dniach 17-21 października 2016 r. Oferta wraz z opisem seminariów zamieszczona jest na stronie internetowej ISM w zakładce: Studenci > Dokumenty > Seminaria.

Seminaria rozpoczynają się od 5 tygodnia zajęć.


Zapisy na seminaria odbywają się na podstawie listy rankingowej opierającej się na następujących parametrach:

W przypadku studiów stacjonarnych:

W przypadku takiej samej średniej ocen decyduje wyższa średnia ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.

W przypadku studiów niestacjonarnych

Zapisy na seminaria odbywać się będą w następujący sposób:

W pierwszej kolejności (w ramach ustalonych przez Dziekana limitów) zapisywać się będą osoby z najwyższą średnią: opierającą się o ocenę na dyplomie licencjackim oraz średnią wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. W przypadku studiów niestacjonarnych lista rankingowa stworzona będzie w oparciu o oceny na dyplomie licencjackim.


Terminy rejestracji

Po każdej turze Student ma obowiązek sprawdzić, czy został wpisany przez system do określonej grupy seminaryjnej. Jeśli nie, powinien wziąć udział w kolejnej turze zapisów.

Student, który nie dokona wskazań specjalności i seminarium w terminie określonym przez Instytut, przekazuje tym samym prawo przypisania go do specjalności Zastępcy Dyrektora ISM ds. Dydaktyki, który przypisze Studenta. Decyzja ta jest ostateczna.

Liczba studentów w grupach dla seminarium magisterskiego, powinna mieścić się w górnych i dolnych limitach wyznaczonych przez Dziekana na dany rok akademicki.

W uzasadnionych wypadkach Dyrektor ISM może wnioskować do Dziekana o zmianę limitów uczestników zajęć.

W uzasadnionych wypadkach Dyrektor ISM może wnioskować do Dziekana o odstępstwa od wyznaczonych limitów.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami Student zachowuje prawo do procedury odwoławczej zgodnej z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.


UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ZAPISUJĄ SIĘ NA SEMINARIUM W SEKRETARIACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH - POKÓJ 211.


Lista nauczycieli akademickich przewidzianych do prowadzenia seminariów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe - studia stacjonarne:

Lista nauczycieli akademickich przewidzianych do prowadzenia seminariów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe - studia niestacjonarne:

data utworzenia/modyfikacji: 12 październik 2016 o 09:52:22 autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe