Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Tag

Rezultaty wyszukiwania hasła: bezpieczenstwo-narodowe

wyświetlono: 1 - 10 spośród wszystkich 64.

123...7następna

Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia mają na celu zapoznanie studenta z pojęciem bezpieczeństwa narodowego zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego w kontekście szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Punktem wyjścia do studiowani...

data utworzenia/modyfikacji: 18 listopad 2012 o 21:11:44

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, przedmioty-kierunkowe, zajecia-fakultatywne

Losy absolwentów

Przeczytaj historie naszy absolwentów. Czy nauka na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach stosunki międzynarodowe lub bezpieczeństwo narodowe pomaga w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym?
[{SITES}]...

data utworzenia/modyfikacji: 10 marzec 2015 o 13:05:44

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe

Zasady odbywania praktyk w poszczególnych instytucjach

Informacje dotyczące możliwych miejsc odbywania praktyk można znaleźć na  stronie internetowej Biura Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UWr. (www.careers.uni.wroc.pl) w zakładce „Strefa studenta/absolwenta” (...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 12:10:34

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, praktyki-studenckie

Miejsca odbywania praktyk - bezpieczeństwo narodowe

Student może odbywać praktyki m.in. w:organach administracji państwowej i samorządowej (szczególnie w tych, które zajmują się różnymi wymiarami bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, itp.), np. urzędy wojewódzkie, miejskie, gminne, it...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:22:59

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, praktyki-studenckie

Cele szczegółowe praktyk studenckich - bezpieczeństwo narodowe

REALIZACJA CELÓW ZALEŻNA JEST OD WYBORU MIEJSCA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTARozwijanie wiedzy o systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – narodowego, funkcjonowaniu różnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego (na poziomie lokalny...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:24:59

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, praktyki-studenckie

Literatura - bezpieczeństwo narodowe

Problemy narodowościowe i konflikty etniczneMniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. S.Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010;Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków-...

data utworzenia/modyfikacji: 30 marzec 2015 o 11:18:55

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, egzamin-licencjiacki, literatura

Warunki egzaminu - bezpieczeństwo narodowe

Zasady przeprowadzenia egzaminu licencjackiego w Instytucie Studiów Międzynarodowych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od roku akademickiego 2011/2012 (zasady w jednolitym brzmieniu odnoszą się do trybu studiów stacjonarnych oraz niestacjonar...

data utworzenia/modyfikacji: 30 marzec 2015 o 13:57:38

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-narodowe, egzamin-licencjiacki

Indywidualna organizacja studiów

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie uszczegółowień do Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2014/2105§4 pkt 12Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w terminach wcześniejszych niż...

data utworzenia/modyfikacji: 31 marzec 2015 o 15:02:33

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, indywidualna-organizacja-studiow

Ankieta dla osób kończących studia

Uniwersytet Wrocławski monitoruje przebieg kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W związku z tym została przygotowana ankieta, której wyniki będą służy...

data utworzenia/modyfikacji: 31 marzec 2015 o 15:05:23

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe

Poziomy biegłości językowej

poziomy_bieglosci_jezykowej.pdf...

data utworzenia/modyfikacji: 31 marzec 2015 o 15:11:05

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe

123...7następna