Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Tag

Rezultaty wyszukiwania hasła: stosunki-miedzynarodowe

wyświetlono: 1 - 10 spośród wszystkich 100.

123...10następna

Stosunki międzynarodowe II stopnia

Zasady studiowania Program studiów obejmuje przedmioty obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne i lektorat specjalistyczny. Na początku pierwszego semestru student jest przypisany do specjalizacji/seminarium magisterskiego, zgodnie z wolą wyr...

data utworzenia/modyfikacji: 19 listopad 2012 o 10:40:53

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, studia-magisterskie, specjalnosci

Stosunki międzynarodowe II stopnia (magisterskie)- nowy tryb

Program studiów obejmuje przedmioty obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne i lektorat specjalistyczny. Na początku pierwszego semestru student jest przypisany do specjalności zgodnie z wolą wyrażoną w trakcie postępowania rekrutacyjnego...

data utworzenia/modyfikacji: 11 czerwiec 2013 o 22:00:18

słowa kluczowe: rekrutacja, stosunki-miedzynarodowe, studia-magisterskie

Losy absolwentów

Przeczytaj historie naszy absolwentów. Czy nauka na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach stosunki międzynarodowe lub bezpieczeństwo narodowe pomaga w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym?
[{SITES}]...

data utworzenia/modyfikacji: 10 marzec 2015 o 13:05:44

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe

Zasady odbywania praktyk w poszczególnych instytucjach

Informacje dotyczące możliwych miejsc odbywania praktyk można znaleźć na  stronie internetowej Biura Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UWr. (www.careers.uni.wroc.pl) w zakładce „Strefa studenta/absolwenta” (...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 12:10:34

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, praktyki-studenckie

Cele szczegółowe praktyk studenckich - stosunki międzynarodowe

REALIZACJA CELÓW ZALEŻNA JEST OD WYBORU MIEJSCA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTAZapoznanie ze strukturą organizacyjną oraz mechanizmami funkcjonowania poszczególnych organów oraz instytucji w zakresie stosunków międzynarodowych;Poznanie przez studenta...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:21:14

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, praktyki-studenckie

Miejsca odbywania praktyk - stosunki międzynarodowe

Student może odbywać praktyki m.in. w:organach administracji państwowej i samorządowej (szczególnie w tych, które zajmują się różnymi wymiarami stosunków międzynarodowych), np. urzędy wojewódzkie, miejskie, gminne, itd.ministerstwach (n...

data utworzenia/modyfikacji: 12 marzec 2015 o 14:22:29

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, praktyki-studenckie

Literatura - bezpieczeństwo narodowe

Problemy narodowościowe i konflikty etniczneMniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. S.Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010;Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków-...

data utworzenia/modyfikacji: 30 marzec 2015 o 11:18:55

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, egzamin-licencjiacki, literatura

Literatura - stosunki międzynarodowe

Przedmioty ogólne
Prawo międzynarodowe publiczne Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005. Prawo międzynarodowe prywatne Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2007. Polityka zagraniczna Polski Habow...

data utworzenia/modyfikacji: 30 marzec 2015 o 11:51:46

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, egzamin-licencjiacki

Warunki egzaminu - stosunki międzynarodowe

Zasady przeprowadzenia egzaminu licencjackiego w Instytucie Studiów Międzynarodowych na kierunku Stosunki Międzynarodowe od roku akademickiego 2011/2012 (zasady w jednolitym brzmieniu odnoszą się do trybu studiów stacjonarnych oraz niestacjonar...

data utworzenia/modyfikacji: 30 marzec 2015 o 13:56:34

słowa kluczowe: egzamin-licencjiacki, stosunki-miedzynarodowe

Seminarium magisterskie SM - prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki

[{KOORDYNATOR}]Seminarium magisterskie: specjalność wschodnia
Oferuje opiekę nad przygotowaniem prac magisterskich w zakresie obszarów / zagadnień tematycznych :Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państ...

data utworzenia/modyfikacji: 31 marzec 2015 o 10:53:33

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, seminarium-magisterskie

123...10następna