Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie studiów licencjackich stosunków międzynarodowych lub dyplomie licencjackim lub magisterskim studiów z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych, nauk o bezpieczeństwie. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się osoba z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.


DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie licencjackim/magisterskim kandydata. Limit przyjęć wynosi 5. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.

data utworzenia/modyfikacji: 01 kwiecień 2017 o 01:51:16 autor:  dr Justyna Arendarska

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, rekrutacja