Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Czasopisma naukowe > Wschodnioznawstwo

Wschodnioznawstwo

Wydawany przez Zakład Badań Wschodnich od 2007 r. rocznik „Wschodnioznawstwo” powstał jako forum debaty nad wielowymiarowością przemian w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Koncepcja merytoryczna periodyku zrodziła się dzięki profesorom Zdzisławowi J. Winnickiemu oraz Walentemu Balukowi, którzy redagowali wspólnie pierwsze trzy tomy, wydane jeszcze z formalnego punktu widzenia jako odrębne monografie, ale już pod szyldem „Wschodnioznawstwa”. Od 2010 r. rocznik posiada status czasopisma naukowego, a dwa lata później trafiło na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie za publikację na łamach „Wschodnioznawstwa” resort przyznaje 9 punktów, co pozwala sklasyfikować je na drugiej pozycji wśród czasopism Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zaraz za „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Ponadto periodyk jest indeksowany w krajowych i międzynarodowych bazach, takich jak Index Copernicus, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum czy Polska Bibliografia Naukowa.


Profil naukowy periodyku, który konsekwentnie jest realizowany od początku działalności „Wschodnioznawstwa”, koncentruje się wokół dziedziny nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie. Zresztą w tej ostatniej kategorii czasopismo jest oceniane wyżej od podobnych inicjatyw edytorskich polskich uczelni wojskowych i policyjnych. Ogromnym atutem rocznika jest jego umiędzynarodowienie, które przejawia się zarówno w aspekcie składu rady naukowej, recenzentów, jak i autorów tekstów zamieszczanych na łamach „Wschodnioznawstwa” w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Do tej pory na kartach periodyku publikowali naukowcy z Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy.


Więcej informacji na temat „Wschodnioznawstwa” wraz z informacjami dotyczącymi zgłaszania propozycji tekstów naukowych do druku znajduje się na stronie domowej Zakładu Badań Wschodnich w zakładce czasopisma.

okladka-2017_7pwvv9

Wydawany przez Zakład Badań Wschodnich od 2007 r. rocznik „Wschodnioznawstwo” powstał jako forum debaty nad wielowymiarowością przemian w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Koncepcja merytoryczna periodyku zrodziła się dzięki profesorom Zdzisławowi J. Winnickiemu oraz Walentemu Balukowi, którzy redagowali wspólnie pierwsze trzy tomy, wydane jeszcze z formalnego punktu widzenia jako odrębne monografie, ale już pod szyldem „Wschodnioznawstwa”. Od 2010 r. rocznik posiada status czasopisma naukowego, a dwa lata później trafiło na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie za publikację na łamach „Wschodnioznawstwa” resort przyznaje 9 punktów, co pozwala sklasyfikować je na drugiej pozycji wśród czasopism Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zaraz za „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Ponadto periodyk jest indeksowany w krajowych i międzynarodowych bazach, takich jak Index Copernicus, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum czy Polska Bibliografia Naukowa.

 

Profil naukowy periodyku, który konsekwentnie jest realizowany od początku działalności „Wschodnioznawstwa”, koncentruje się wokół dziedziny nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie. Zresztą w tej ostatniej kategorii czasopismo jest oceniane wyżej od podobnych inicjatyw edytorskich polskich uczelni wojskowych i policyjnych. Ogromnym atutem rocznika jest jego umiędzynarodowienie, które przejawia się zarówno w aspekcie składu rady naukowej, recenzentów, jak i autorów tekstów zamieszczanych na łamach „Wschodnioznawstwa” w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Do tej pory na kartach periodyku publikowali naukowcy z Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy.

 

Więcej informacji na temat „Wschodnioznawstwa” wraz z informacjami dotyczącymi zgłaszania propozycji tekstów naukowych do druku znajduje się na stronie domowej Zakładu Badań Wschodnich w zakładce czasopisma.