Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Beata Ociepka > Kariera

Studia nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (ukończone w 1987 r.) Doktorat w 1991 r. Habilitacja w 1998 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego w 2003 r., uzwyczajnienie w 2010 r.

***

Stypendystka Fundacji Friedricha Eberta, DAAD, Rządu Austriackiego, British Council, Open Society Foundation Prague, Fundacji Nauki Polskiej.

Kierowniczka grantów badawczych MNiSW (zakończony w 2013 r.), NCN: Opus 6 (zakończony w 2017 r.) oraz Opus 12 ( 2017-2022). Kierowniczka WP 3 grantu Horyzont 2022 NARDIV (2023-2026).

Założycielka i kierowniczka Zakładu Komunikowania Międzynarodowego 2002-2017.

Visiting Research Fellow, ZEMKI, Uniwersytet w Bremie, październik-listopad 2018.

***

Dydaktyka:

Soft Power & Public Diplomacy (w 2017 r. także na WDIB Uniwersytetu Warszawskiego), Media w stosunkach miedzynarodowych, Dyplomacja publiczna, seminaria magisterskie poświęcone roli mediów w stosunach międzynarodowych, dyplomacji publicznej i kształtowaniu marki państw. W 2018 r. gościnne wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim (Public Diplomacy and Nation Branding). Zajęcia Dyplomacja publiczna i kulturalna dla studentów studium podyplomowego Dyplomacja Kulturalna UJ (2021-2022).

Najnowsze artykuły i raporty: https://orcid.org/0000-0002-7155-6503

Najważniejsze publikacje książkowe (od najstarszych):

 1. Związek Wypędzonych w systemie politycznym RFN i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie 1982-1992, , Acta Universitatis Wratislaviensis No 1918, Niemcoznawstwo 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław, 1997, s. 330
 2. Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria , współautorstwo z M. Ratajczak, Arboretum, Wrocław 2000, s. 199
 3. Komunikowanie międzynarodowe, Astrum, Wrocław, 2002, s. 231
 4. Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003, s. 252.
 5. (red.), Public Relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003, s. 148
 6. (red.) , Populism and Media Democracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław , 2005, s. 226
 7. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2005, s. 174
 8. (red.) Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 270
 9. Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej. Raport z badań. współautorstwo z A. Ładą i J. Ćwiek-Karpowiczem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 124
 10. Niemiecki wydawca - polski czytelnik. Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej. Współautorstwo z J. Woźną. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009 r., s. 280
 11. Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 232
 12. (red.) Historia w dyplomacji publicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 233
 13. Poland′s New Ways of Public Diplomacy. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2017, p. 242
 14. Dyplomacja publiczna Polski i zagraniczna polityka kulturalna Niemiec w stosunkach wzajemnych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych; Darmstadt: Deutsches Polen Institut, 2022. s. 45.