Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Bartłomiej Łódzki > Kariera

Wykształcenie

2004 - 2008       Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

1999 - 2004       Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, magister politologii 

Nagrody, granty, wyróżnienia

2023-2024          II miejsce w ramach konkursu "Program Rozwoju Nowych Zespołów Naukowych na WNS" - temat                                                 badawczy "Komunikacja środowiskowa w warunkach globalnych zagrożeń (2020-2022)"

2022                    Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe (indywidualna II stopnia)

2021                    Grant w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza; temat projektu „Kultura                                               udostępniania wiadomości telewizyjnych. Media globalne i globalna publiczność”; wnioskowana kwota         39,170 PLN

2020                    Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2019 roku

2019                    Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w roku 2018

2018                    Stypendium programu Erasmus + Teaching Staff Mobility (Uniwersytet w Murcji, Hiszpania)

2016                    Stypendium programu Erasmus + Teaching Staff Mobility (Uniwersytet Tartu, Estonia)

2015                    Grant badawczy DSW - Komunikowanie polityczne w dobie mediów społecznościowych  (5/WNSiD/WGW/M/2015)

2015 – 2016       Post-doctoral scholarships for foreign researchers (Uniwersytet Bukareszteński)

2014                    Grant badawczy DSW – Nowe perspektywy w metodologii badań medioznawczych (N2/WNSiD/WGW/2014)                               pobyt studyjny w Technische Universitaet w Dreźnie

2014                    Stypendium programu Erasmus - Teaching Staff Mobility (Uniwersytet Lusofony, Lizbona, Portugalia)

2014                    Stypendium w ramach grantu KRK - Visiting Scholar Scholarship (University of Florida, College of Journalism                               and Communications, USA)

2014                    Wyróżnienie w plebiscycie Radia LUZ na najsympatyczniejszego wykładowcę we Wrocławiu "Kubek dla                                         Wykładowcy".

2011                    Nagroda DSW - Ekspert medialny

2009                    Nagroda DSW - Ekspert medialny

2007                    Stypendium Presse Club Dresden, Niemcy (staż w mediach saksońskich)

2006 - 2008        Grant promotorski MNiSW; pobyt studyjny w University of Missouri/ Missouri School of Journalism,                                             N 11700932/0420

2003 - 2004        Stypendysta programu Erasmus – Freie Universitaet, Berlin, Niemcy