Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Beata Rzeszotnik > Kariera

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski, filologia germańska, specjalizacja niderlandystyczna

Stypendia i granty

stypendystka Vlaamse Gemeenschap, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

Najważniejsze publikacje

  1. Weltendämmerungen. Endzeitvisionen und Apokalypsevorstellungen in der Literatur, EDFC, Passau 2003, 321 s. (współredakcja: R. Gustav Gaisbauer, Jacek Rzeszotnik)
  2. Phantastische Filmwelten, EDFC, Passau 2005, ss. 124 (współredakcja: R. Gustav Gaisbauer, Jacek Rzeszotnik)
  3. Die letzten Dinge. Die andere Welt In Literatur, Kunst, Medien und Religion, Passau 2008, ss. 350 (współredakcja: R. Gustav Gaisbauer, Jacek Rzeszotnik)
  4. Sytuacja szkolnictwa ogólnokształcącego w Republice Federalnej Niemiec (w:) Karol Fiedor, Marian S. Wolański (red.), Polska - Niemcy - Europa u progu XXI wieku. Problemy polityczne, gospodarcze, edukacyjne, Niemcoznawstwo 12, Wrocław 2003, s. 299-328
  5. Języki obce w szkołach ogólnokształcących w Europie (w:) Romuald Gelles, Marian S. Wolański (red.): Niemcy – Europa – Śląsk, Niemcoznawstwo 13, Wrocław 2004, s. 223-236
  6. Zu Besuch im altslawischen Jenseits, w: R. Gustav Gaisbauer, Beata Rzeszotnik, Jacek Rzeszotnik (red.), Die letzten Dinge. Die andere Welt in Literatur, Kunst, Medien und Religion, Passau 2008, s. 309-320 (współautor: Jacek Rzeszotnik)
  7. Konrad Wolf(1925-1982): między dwiema ojczyznami (w:) Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Studia i szkice z historii , stosunków międzynarodowych i politologii, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2914, Wrocław 2006, s. 113-132