Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Obowiązek używania maseczek/ przyłbic/ półprzyłbic w budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych

W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 października 2020 r. oraz obostrzeniami wprowadzonymi przez Radę Ministrów z dniem 10 października br., przypominamy, iż wszyscy pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych, jak również doktoranci i studenci, są zobowiązani do noszenia maseczek, przyłbic lub półprzyłbic, zarówno w trakcie przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych budynku ISM UWr., jak również w trakcie prowadzonych zajęć. 

Mimo braku jednoznacznego sprecyzowania danej sytuacji w Komunikacie J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, należy zakładać, iż teren odkryty należący do Wydziału Nauk Społecznych UWr. spełnia kryteria tzw. przestrzeni publicznej, w związku czym ww. obostrzenia dotyczą również całego obszaru kampusu.

Przypominamy jednocześnie, iż z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są jedynie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument, potwierdzający posiadanie schorzeń wymienionych na stronie GOV.PL (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia). Osoby kwalifikujące się do zwolnienia z obowiązku noszenia maseczki, przyłbicy lub półprzyłbicy, prosimy o zgłoszenie danego faktu w Sekretariacie ISM oraz dostarczenie dokumentu potwierdzającego dane schorzenie najpóźniej do dnia 14 października br.