Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Studiów Międzynarodowych zostali powołani opiekunowie kierunków.


Do ich zadań należy:

1. Służenie radą i pomocą w możliwym rozwiązywaniu problemów osobistych studentów związanych z procesami dydaktycznymi i bytowymi;

2. Ułatwianie procesu adaptacyjnego w początkowym okresie studiów;

3. Monitorowanie potrzeb organizacyjnych i dydaktycznych studentów, a następnie przekazywanie informacji o nich Dyrektorowi Instytutu / Zastępcy Dyrektora ISM ds. dydaktyki;

4. Inspirowanie i w możliwym zakresie koordynacja aktywności społecznej studentów na rzecz Instytutu, Wydziału oraz środowiska studenckiego;

5. Dążenie do wpływu na kształtowanie pożądanych wzorców kultury osobistej studentów oraz działanie na rzecz rozbudzania zainteresowań naukowych studentów;

6. Wspieranie studentów w wyrażaniu opinii oraz formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego;

7. Przekazywanie studentom podstawowych informacji dotyczących organizacji roku akademickiego, toku studiów, regulaminu studiów;

8. Utrzymywanie stałego kontaktu ze starostami poszczególnych roczników studiów.


Zachęcamy do kontaktu z opiekunami, godziny konsultacji są podane na stronie ISM.