Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Powinności i terminy w zakresie wypełnienia dokumentacji przebiegu studiów w USOS przez pracowników w semestrze zimowym 2017/18

Powinności i terminy w zakresie wypełnienia dokumentacji przebiegu studiów w USOS przez pracowników w semestrze zimowym 2017/18

Pismo okólne nr 1

Prodziekana ds. kształcenia

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 19 stycznia 2018 r.


określające terminarz wypełniania przez Pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych w semestrze zimowym 2017/2018 powinności w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOS.


Na podstawie Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, wprowadzam następujący terminarz wypełniania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych w systemie USOSweb przez Pracowników naukowo–dydaktycznych prowadzących zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018:Wobec obowiązku studentów zgłaszania u Pracowników naukowo – dydaktycznych prowadzących zajęcia pisemnej reklamacji (podanie lub e-mail) co do uzyskanej oceny w USOSweb (lub jej braku) w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu, zobowiązuję również Pracowników naukowo–dydaktycznych do ogłoszenia studentom, przed rozpoczęciem wpisywania ocen do protokołów, terminu i miejsca przyjmowania ewentualnych uwag i zastrzeżeń do wprowadzonych do USOS ocen, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia odpowiedniego protokołu.


Uwzględnione reklamacje należy wprowadzić do protokołu, a w przypadku, gdy protokół został już zamknięty, zmiany ocen należy zgłosić w formie pisemnej we właściwym dziekanacie w terminie 7 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.


Protokoły z wpisanymi ocenami należy wydrukować, podpisać (jeden czytelny podpis w stopce strony) i przekazać do Dziekanatu WNS, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wypełnienia i zatwierdzenia w systemie.

 

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Jacek Zieliński