Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Szkolenie BHP dla studentów - przypomnienie

Szanowni Studenci i Doktoranci,


przypominamy, że do 30 listopada br. trwa obowiązkowe szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Wrocławskim.


Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej kończy się zaliczeniem w semestrze pierwszym pierwszego roku rozpoczęcia kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim.


UWAGA!

Student lub doktorant, który nie uzyska zaliczenia we wskazanym terminie, nie może być dopuszczony do zajęć i powtarza pierwszy semestr kształcenia albo jest skreślany z listy studentów lub doktorantów.