Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Zarządzenie  nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i komunikat nr 37/2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci oraz osoby trzecie znajdujące się w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego mają obowiązek przebywać w maseczkach. Wszyscy przebywający w budynkach Uniwersytetu są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek. Środki odkażające udostępnione są na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wszystkim przebywającym w budynkach Uniwersytetu zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy osobami, wynoszącego 1,5 metra. U każdej osoby wchodzącej do budynku Uniwersytetu Wrocławskiego dokonywany jest dobrowolny, automatyczny, anonimowy pomiar temperatury. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,5 st. C, zaleca się powtórny pomiar temperatury po upływie 5 minut, a w przypadku powtórzenia wyniku pomiaru temperatury ciała powyżej 37,5 st. C wskazana jest rezygnacja z wejścia do budynku, w tym z udziału w zajęciach albo podejmowania pracy w budynku. Osoba o stwierdzonej, podwyższonej temperaturze, zgłasza niezwłocznie drogą elektroniczną informację o rezygnacji z udziału w zajęciach lub podjęcia pracy w budynku:
1) pracownicy - swojemu przełożonemu,
2) doktoranci - kierownikowi właściwego studium doktoranckiego lub kolegium Szkoły Doktorskiej oraz promotorowi/opiekunowi naukowemu;
3) studenci, słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy innych form kształcenia, a także doktoranci w przypadku zajęć, w których uczestniczą jako słuchacze – właściwym prowadzącym.

Pracownik, doktorant, student lub uczestnik innych form kształcenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – swojego miejsca pracy lub studiów – telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu e-mailowo o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Dopuszcza się krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody delegujący oraz składający wniosek o wyjazd powinni uwzględnić aktualną sytuację epidemiczną w miejscu docelowym oraz aktualne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

Do odwołania w roku 2021 nie organizuje się uroczystości rozdania dyplomów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uroczystości rozdania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych będą miały charakter hybrydowy. 

Zamyka się dla użytkowników czytelnie znajdujące się w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach jednostek organizacyjnych oraz w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.


Zarządzenie Rektora UWr.:  37_2021-zarzadzenie-covid-19 (PDF / 975.36 kb)

Komunikat Rektora UWr.:  KM-37_2021_covid-dodatkowe-ograniczenia (PDF / 166.42 kb)