Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Polsko-Ukraiński Panel Bezpieczeństwa - INWAZJA ROSYJSKA W UKRAINIE I JEJ KONSEKWENCJE DLA UKRAINY I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
The Polish-Ukrainian Security Panel - RUSSIAN INVASION IN UKRAINE AND ITS CONSEQUENCES FOR UKRAINE AND INTERNATIONAL SECURITY

Organizatorzy:

PANEL I

IMPLIKACJE KONFLIKTU DLA BEZPIECZEŃSTWA UKRAINY I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

27.04.2022; 13.00 (CEST)

PANEL II

MILITARNY I POZAMILITARNY WYMIAR KONFLIKTU ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEGO

09.05.2022; 14.00 (CEST)

PANEL III 

HUMANITARNY KONTEKST KONFLIKTU W UKRAINI

23.05.2022; 11.00 (CEST)

  

Tryb zdalny - ZOOM Platform

 

Dostęp do platformy ZOOM zostanie zapewniony tylko zarejestrowanym uczestników.

Język wykładowy to język polsk

Organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne: polski-angielski, angielsko-polski

Dyskusja będzie opierać się na prelekcjach polskich i ukraińskich ekspertów. Pozostali uczestnicy będą mogli dołączyć do dyskusji po wygłoszonych referatach

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: natoconference@uwr.edu.pl

Organisers:

PANEL I

IMPLICATIONS OF THE CONFLICT FOR THE SECURITY OF UKRAINE AND INTERNATIONAL SECURITY

27.04.2022; 13.00 (CEST)

PANEL II

MILITARY AND NON-MILITARY DIMENSIONS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT 

09.05.2022; 14.00 (CEST)

PANEL III

HUMANITARIAN CONTEXT OF THE CONFLICT IN UKRAINE 

23.05.2022; 11.00 (CEST)

  

Online Mode - ZOOM Platform

 

The language of panel is Polish.

The organizers provided simultaneous translation: Polish-English, English-Polish

The discussion will be based on the lectures given by Polish and Ukrainian experts in each panel. Other participants can only join the discussions after short lectures.

If you have any questions, please contact us: natoconference@uwr.edu.pl

Registration Form

Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Międzynarodowych UWr z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 3
(Osoba do kontaktu: Dr Marek Musioł / e-mail: marek.musiol@uwr.edu.pl).
The administrator of personal data is the Institute of International Studies, University of Wrocław, based in Wrocław, Koszarowa Street 3 (Contact person: Dr Marek Musioł / e-mail: marek.musiol@uwr.edu.pl)