Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > Harmonogram rekrutacji - studia I stopnia stacjonarne - Global Studies

(English version below)

L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
I nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

 

1 czerwca 2021

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

8 lipca 2021

 

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

12, 13, 14 lipca 2021

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

15 lipca 2021

 

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

16, 19, 20 lipca 2021

 

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

21 lipca 2021
II nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

9 lipca 2021

 

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

20 września 2021

 

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

21 września 2021

 

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

22 września 2021

 

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

23, 24 września 2021

 

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

do 27 września 2021

 

 

No. Recruitment stages Dates
1st Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 1 June 2021
2 Deadline for registration and payment 8 July 2021
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 12, 13, 14 July 2021
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 15 July 2021
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 16, 19, 20 July 2021
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 

21 July 2021
2nd Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 9 July 2021
2 Last registration and payment day 20 September  2021
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 21 September  2021
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 22 September  2021
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 23, 24 September  2021
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 

to 27 September  2021etapy postępowania rekrutacyjnego (tylko obywatele polscy)I nabórII nabór
1.Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRKa15 maja 202014 sierpnia 2020
2.Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)13 sierpnia 202020 września 2020
3.Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/17, 18 sierpnia 202021 września 2020
4.Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRKa na indywidualnym koncie kandydata)19 sierpnia 202022 września 2020
5.Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną
(nie decyduje data stempla pocztowego)
20, 21 sierpnia 202023, 24 września 2020
6.Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRKa na indywidualnym koncie kandydata)24 sierpnia 202025 września 2020