Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > Harmonogram rekrutacji - studia I stopnia stacjonarne - Global Studies

(English version below)

L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
I nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

 

1 czerwca 2021

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

 

 

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

 

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

 

 

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

II nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

 

 

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

 

 

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

 

 

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

 

 

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

 

 

No. Recruitment stages Dates
1st Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 1 June 2021
2 Deadline for registration and payment
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews.
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 

2nd Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK
2 Last registration and payment day
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews.
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 etapy postępowania rekrutacyjnego (tylko obywatele polscy)I nabórII nabór
1.Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRKa15 maja 202014 sierpnia 2020
2.Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)13 sierpnia 202020 września 2020
3.Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/17, 18 sierpnia 202021 września 2020
4.Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRKa na indywidualnym koncie kandydata)19 sierpnia 202022 września 2020
5.Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną
(nie decyduje data stempla pocztowego)
20, 21 sierpnia 202023, 24 września 2020
6.Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRKa na indywidualnym koncie kandydata)24 sierpnia 202025 września 2020