Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > Harmonogram rekrutacji - studia I stopnia stacjonarne - Global Studies

(English version below)

L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
I nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

 

15 maja 2020

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

 

13 sierpnia 2020

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

17, 18 sierpnia 2020

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

19 sierpnia 2020

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

 

20,21 sierpnia 2020

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

24 sierpnia 2020
II nabór
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK

 

14 sierpnia 2020

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

 

20 września 2020

3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/

 

21 września 2020

 

4

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

22 września 2020

5

Przyjmowanie dokumentów  przez

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

 

23, 24 września 2020

6

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

25 września 2020

 

 

No. Recruitment stages Dates
1st Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 15th May 2020
2 Deadline for registration and payment 13th August 2020
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 17th-18th August 2020
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 19th August 2020
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 20th-21st  August 2020
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 

24th August 2020
2nd Round
1 Registration starts in the Online Application System – IRK 14th August 2020
2 Last registration and payment day 20th September 2020
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 21st September 2020
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 22nd September 2020
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 23rd-24th September 2020
6

Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

 

 

25th September 2020etapy postępowania rekrutacyjnego (tylko obywatele polscy)I nabórII nabór
1.Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRKa15 maja 202014 sierpnia 2020
2.Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)13 sierpnia 202020 września 2020
3.Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/17, 18 sierpnia 202021 września 2020
4.Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRKa na indywidualnym koncie kandydata)19 sierpnia 202022 września 2020
5.Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną
(nie decyduje data stempla pocztowego)
20, 21 sierpnia 202023, 24 września 2020
6.Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRKa na indywidualnym koncie kandydata)24 sierpnia 202025 września 2020