Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > Zasady rekrutacji kandydatów ze starą maturą

Zasady rekrutacji kandydatów ze starą maturą

na rok akademicki 2018/2019 na stacjonarne studia licencjackie na kierunkach:


bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe


Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie na rok akademicki 2018/2019 na kierunki: bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe posiadających tzw. "starą maturę", jest przystąpienie do egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym. Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali: 0 – 10 punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej.

W przypadku, gdy mniejsza liczba kandydatów legitymująca się starą maturą zgłosi się na studia lub zda egzamin wstępny, wolne miejsca zostają włączone do puli dostępnej dla kandydatów z nową maturą.

Termin egzaminu ustnego: 10.07.2018 r., godz. 10.00, sala 108 Instytutu Studiów Międzynarodowych ul. Koszarowa 3, Wrocław

Do pobrania: