Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > Zasady rekrutacji na stosunki międzynarodowe stacjonarne II stopnia specj. Global Studies

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKICH

Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,
- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,
- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 
Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
- dla których język angielski jest językiem ojczystym,
- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,
c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: 
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,
- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,
- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage) lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 
Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
- dla których język angielski jest językiem ojczystym,
- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.
c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).


OPŁATA ZA STUDIA:  oplaty-anglo-2020 (PDF / 52.40 kb) 

LIMITY PRZYJĘĆ:  limity-przyjec-2020 (PDF / 80.40 kb)