Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > Zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia specj. Global Studies

Warunkiem przyjęcia na studia jest:
a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,


b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie
B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim
wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie
B2,
- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki
Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu Wrocławskiego,
- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) lub inne równoważne
międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:
http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf
Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są
kandydaci:
- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych
studiach,
- dla których język angielski jest językiem ojczystym,
- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w
suplemencie do dyplomu.


c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa
uzyskanego za granicą).