Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest miejsce na liście rankingowej w ramach określonego
limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie studiów licencjackich stosunków
międzynarodowych lub dyplomie licencjackim lub magisterskim studiów z dziedziny nauk humanistycznych,
społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych, nauk o bezpieczeństwie. W
przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się osoba z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia
wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.


DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie
licencjackim/magisterskim kandydata. Limit przyjęć wynosi 5. W przypadku, gdy na liście rankingowej
znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów
licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) powinna być
potwierdzona przez uczelnię macierzystą.