Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie studiów licencjackich lub magisterskich.


DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie licencjackim/magisterskim kandydata. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez
uczelnię macierzystą.