Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKICH

DYPLOM POLSKI
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.


DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca merytoryczne kompetencje kandydata do studiowania na kierunku stosunki międzynarodowe, w tym wiedza z pogranicza politologii, ekonomii, prawa, komunikacji społecznej i historii. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen.

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca merytoryczne kompetencje kandydata do studiowania na kierunku stosunki międzynarodowe, w tym wiedzy z pogranicza politologii, ekonomii, prawa, komunikacji społecznej i historii. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum oceny 3,0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen.

ROCZNA OPŁATA ZA STUDIA W PLN: 4050

LIMITY PRZYJĘĆ:  limity-przyjec-2020 (PDF / 80.40 kb)