Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się dyplomem
licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem licencjata/ magistra nauk
humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o
bezpieczeństwie. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Kandydat winien posiadać dyplom
licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplom licencjata/magistra nauk humanistycznych,
społecznych, ekonomicznych i prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych i
niepublicznych.