Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia I stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia I stopnia stacjonarne

Nowa matura

przedmiotwspółczynnik dla poziomu podstawowegowspółczynnik dla poziomu rozszerzonego
 historia0,51
 wiedza o społeczeństwie0,51
przedmiot
(jeden do wyboru)
język polski (pisemny), geografia, matematyka0,250,5
język obcy nowożytny
(pisemny)
język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski0,20,4

 Stara matura

Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie jest przystąpienie do egzaminu ustnego (lista zagadnień w załączniku). Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym/świadectwem dojrzałości. Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwa dla danego kierunku studiów. W toku
egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień egzaminacyjnych
uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych
wynosi 30. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za
zdany, jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na
każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej.
Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc.

Data egzaminu wstępnego: 10.07.2018 r., godz.10.00, sala 108 Instytut Studiów Międzynarodowych ul. Koszarowa 3, Wrocław