Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest miejsce na liście rankingowej w ramach określonego
limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie studiów licencjackich stosunków
międzynarodowych lub dyplomie licencjackim lub magisterskim studiów z dziedziny nauk humanistycznych,
społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych, nauk o bezpieczeństwie. W
przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się osoba z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia
wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.


DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie listy rankingowej zbudowanej w oparciu o ocenę końcową na
dyplomie licencjackim/magisterskim kandydata. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby
z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub
magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez
uczelnię macierzystą.