Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKICH

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. 

Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie licencjackim/magisterskim kandydata. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. 

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie licencjackim/magisterskim kandydata. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez
uczelnię macierzystą.


LIMITY PRZYJĘĆ:  limity-przyjec-2020 (PDF / 80.40 kb)