Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.


DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie
licencjackim/magisterskim kandydata. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.