Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBYWATELI POLSKICH

DYPLOM POLSKI
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie studiów licencjackich lub magisterskich. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich.

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca merytoryczne kompetencje kandydata do studiowania na kierunku stosunki międzynarodowe, w tym wiedzy z pogranicza politologii, ekonomii, prawa, komunikacji społecznej i historii. Rozmowa  kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum oceny 3,0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen.


LIMITY PRZYJĘĆ:  limity-przyjec-2020 (PDF / 80.40 kb)