Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Bezpieczeństwo kulturowe. Nowa książka pod red. prof. Elżbiety Szyszlak

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się książka zatytułowana "Cultural security. Theory- Selected Aspects - Case Studies". Redaktorami naukowymi są prof. Elżbieta Szyszlak, a także prof. Rafał Wiśniewski (dyrektor Narodowego Centrum Kultury) oraz prof. Radosław Zenderowski (dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Ze strony wydawnictwa: 

"Bezpieczeństwo kulturowe jest pojęciem, które pojawiło się stosunkowo niedawno, jednak zagadnienia wchodzące w jego zakres - ochrona tożsamości i ochrona dziedzictwa kulturowego - towarzyszą człowiekowi niemal od zarania dziejów. W niniejszej monografii podjęto próbę analizy bezpieczeństwa kulturowego z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych i ukazania jego wieloaspektowego charakteru. Niniejszy tom stanowi również zbiór studiów przypadków, które koncentrują się na analizie państwa jako podstawowego podmiotu bezpieczeństwa kulturowego. Autorzy podjęli próbę zdefiniowania bezpieczeństwa kulturowego i podejścia do niego z różnych, często bardzo odmiennych, perspektyw badawczych."

To pierwsza od wielu lat tak kompleksowa i wieloaspektowa praca podejmująca temat bezpieczeństwa kulturowego, jednej z subdyscyplin nauk o bezpieczeństwie, w której specjalizuje się wielu spośród pracowników Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Z resztą wśród autorów publikacji znaleźli się: prof. Jarosław Jarząbek, prof. Elżbieta Szyszlak, dr hab. Marcin Szydzisz, dr Anna Jagiełło-Szostak, dr Tomasz Szyszlak. 


https://www.peterlang.com/document/1363746 


Fot. Alina Metelytsia