Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > I Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

9 i 10 listopada 2023 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbywał się I Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywała się pod tytułem „Studia regionalne w dyscyplinie stosunki międzynarodowe. Analiza porównawcza architektury pokoju i bezpieczeństwa w regionie Europy i Indo-Pacyfiku”. Dotychczas zorganizowano 11 ogólnopolskich konwencji PTSM, jednakże kongres odbywał się po raz pierwszy po ustanowieniu w październiku 2022 r. dyscypliny stosunki międzynarodowe.

W wydarzeniu licznie reprezentowani byli pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Studiów Międzynarodowych:


Dr Łukasz Fijałkowski, Bezpieczeństwo jako działanie symboliczne.

Dr Anna Jagiełło-Szostak, Serbia wobec wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą – wymiar wewnętrzny, regionalny i globalny.

Dr hab. Jarosław Jarząbek, prof. UWr, Wojny napędzane ropą. Wpływ zmiennych cen surowców energetycznych na siłę militarną państw – studium porównawcze.

Dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Islam w relacjach chińskoarabskich. Pomiędzy aksjologią a instrumentalizacją religii.

Dr Marcin Koczan, Unijno-amerykańska rywalizacja  o inwestycje w sektorze zielonych technologii ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności.

Mgr Piotr Kosiorek, Religia jako czynnik generujący konflikt kulturowy między środowiskami konfesyjnymi a świeckimi w Izraelu.

Mgr Piotr Kosiorek, Sytuacja społeczności żydowskiej z byłych republik ZSRR jako uwarunkowanie polityki Izraela wobec wojny na Ukrainie.

Dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr., Polityka zagraniczna państw regionu kaspijskiego w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Dr Tomasz Matras, Utworzenie wspólnotowego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy elementem zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej. 

Dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr., Międzynarodowy kontekst reformy rolnej w Namibii.

Mgr Paweł Rogiewicz, Zmilitaryzowani aktorzy niepaństwowi w regionalnej polityce bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu (online).

Mgr Mateusz Repczyński, Tolerancja religijna jako czynnik konsolidujący społeczeństwo na przykładzie chrześcijan w Jordanii.

Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Regionalizm w debacie o nowym porządku międzynarodowym w kontekście wojny w Ukrainie.

Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr, Religia jako instrument umacniania więzi diaspory z macierzą. Casus Turków  w Europie.

Dr Tomasz Szyszlak, Standardy funkcjonowania instytucji duszpasterstwa wojskowego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i jej państw członkowskich.

Dr Anna Umińska-Woroniecka, Od dyplomacji „klubowej” do „sieciowego” modelu dyplomacji na przykładzie Inicjatywy Trójmorza.

Mgr Łukasz Kiczma, Wielobiegunowość świata cywilizacji czy świata religii? Podejście potęgometryczne.