Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Nowa publikacja dr hab. Katarzyny Gelles prof. UWr

Losy Róży Luksemburg są przykładem skomplikowanych i różnorodnych powiązań polsko-niemieckich na przełomie XIX i XX w. Swoją karierę rozpoczynała ona w tworzącym się pod rosyjskim zaborem polskim ruchu robotniczym, a od 1898 r. kontynuowała w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, zdobywając w kolejnych latach międzynarodowe uznanie. Prezentowana książka, która ukazała się nakładem wrocławskiej Oficyny Wydawniczej ATUT, to pierwsze od blisko pół wieku opracowanie życiorysu słynnej socjalistki. Jako że sprawy te są już przedmiotem wielu prac naukowych, zamiarem autorki nie była analiza dorobku ani rozstrzyganie o słuszności poglądów Róży Luksemburg. W zamian na tle epoki, w której żyła, tworzyła i działała, stworzyła portret dziś mało znanej i zapomnianej postaci historycznej, jej ocenę pozostawiając czytelnikowi.

K. Gelles, Róża Luksemburg, Wrocław 2023, ss. 238, il.