Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Pierwszy grant z NCN dla nowej dyscypliny stosunki międzynarodowe

Miło nam poinformować, że w opublikowanych wynikach konkursu OPUS 25 wśród laureatów znalazł się projekt złożony przez zespół pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Polusa zatytułowany: Beyond the rhetoric of the partnership of equals. A case study of the European Union's relations with Africa (Poza retoryką partnerstwa równych. Studium przypadku relacji Unii Europejskiej z Afryką). 

W skład zespołu przewidzianego do realizacji projektu wchodzić będą: dr hab. prof. UWr Renata Duda, dr hab. prof. UWr Bartosz Michalski, dr Renata Kunert-Milcarz, dr Maciej Herbut i dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak. 


Z opisu projektu:

Historyczne relacje między Afryką a Unią Europejską (EU) można uznać za asymetryczne. Umowa z Kotonu okazała się jednostronną strategią, faworyzującą UE. Jeśli współpraca ma być efektywna, obie strony będą musiały wykazać wzajemne zrozumienie. Głównym celem projektu jest stworzenie lingwistycznego modelu leksykometrycznego dla komunikacji międzykulturowej między Afryką a UE. Poprzez zbadanie czterech obszarów współpracy: handlu, rozwoju, bezpieczeństwa i migracji, taki model ma na celu głębsze zrozumienie tego, jak obie strony postrzegają siebie nawzajem. W projekcie przyjęto zatem metodologię konstruktywistyczno-refleksyjną, która stanowi nowatorskie podejście do badania relacji pomiędzy Afryką i UE.

Przegląd istniejącej literatury wskazuje na dwa główne problemy związane z badaniami afrykanistycznymi, a także relacjami pomiędzy Afryką a UE. Pierwszy problem dotyczy statusu konstruktywizmu społecznego w stosunkach międzynarodowych (SM): jest on traktowany jako ontologia, a nie metoda prowadzania badań empirycznych. Drugi dotyczy konceptualizacji przemocy w SM, pojęcia, które w celu zrozumienia dynamicznej natury współczesnych stosunków afrykańsko-unijnych, powinno zostać zaktualizowane. Niniejszy projekt odnosi się do obu tych kwestii, ponieważ (a) traktuje konstruktywizm społeczny jako teorię średniego zasięgu oraz (b) przyjmuje koncepcję przemocy epistemicznej, która stanowi realną alternatywę dla dominujących podejść realistycznych, marksistowskich lub liberalnych.


W OPUS 25 finansowanie otrzymało 176 wniosków spośród 2184 złożonych, co oznacza, że wskaźnik sukcesu w tym konkursie wyniósł tylko 8,06%. Gratulujemy!