Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Z ogromną satysfakcją informujemy o sfinalizowaniu porozumienia międzyuniwersyteckiego, będącego zwieńczeniem trzyletniej współpracy pomiędzy, kierowanym przez Tadeusz Lebiodę, Zakładem Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Wrocławskiego a Zakładem Politologii Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt. Oba zakłady realizowały wspólnie projekt „Demokratie[n] in Bewegung: Deutschland und Polen im Vergleich”, który uzyskał wsparcie ze strony Niemieckiej Wymiany Akademickiej (DAAD). Jego celem była analiza oraz ocena zmian zachodzących w obrębie systemów demokratycznych w Niemczech i Polsce. Zorganizowane zostały wspólne konferencje, program staży oraz wymiany studentów. Więcej o projekcie: https://www.ku.de/news/deutsch-polnisches-projekt-untersucht-prozesse-der-veraenderung-in-beiden-demokratien-1 

Osiągnięcia projektu oraz jego pozytywna ocena przez obie uczelnie, zaakcentowana przez Rektora UWr, profesora Roberta Olkiewicza, Panią Prezydent KU Eichstätt-Ingolstadt, profesor Gabriele Gien, oraz wiceprezydenta KU ds. międzynarodowych i rozwoju, profesora Klausa Stüwe, zaowocowały wyrażeniem obustronnej woli kontynuowania i poszerzania współpracy. Podkreślenia wymaga fakt, iż inicjatywa porozumienia ramowego zyskała osobiste poparcie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Roberta Olkiewicza, który wyraził wolę nie tylko kontynuowania, ale i rozszerzenia zakresu współpracy, z naciskiem na zwiększenie możliwości wymiany studenckiej.

Warto zaznaczyć, że Uniwersytet w Eichstätt-Ingolstadt jest uznawany za jeden z najbardziej przyjaznych studentom uniwersytetów w Niemczech, co znajduje potwierdzenie w opinii pracowników Zakładu Badań Niemcoznawczych, którzy mieli okazję uczestniczyć w programach wymiany. Porozumienie międzyuczelniane otwiera nowe możliwości dla naszych studentów i pracowników, ułatwiając wymianę wiedzy i doświadczeń. Umowa ma służyć budowaniu silnych, trwałych i owocnych relacji międzyuniwersyteckich, które będą wspierać rozwój akademicki i osobisty uczestników obu stron.


Tekst: Tadeusz Lebioda

Foto: KU Eichstätt-Ingolstadt