Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Pracownicy ISM na I Kongresie Nauk o Bezpieczeństwie w Słupsku

Podczas I Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie „Paradygmaty, Przedmiot Poznania, Subdyscypliny” (21 - 22 czerwca 2023) zorganizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku badacze i badaczki z całej Polski obradowali na temat wielowymiarowości nauk o bezpieczeństwie w ujęciu teoretycznym i paradygmatycznym, wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństw. Tożsamość i rozwój dyscypliny znalazły odzwierciedlenie w zróżnicowaniu poruszanych zagadnień, dużym zainteresowaniu środowiska naukowego oraz w owocnych obradach.

Instytut Studiów Międzynarodowych był reprezentowany przez dyrektora dr. hab. Krzysztofa Kociubińskiego, przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie dr. hab. Piotra Marszałka, z-cę dyrektora ds. nauki dr Katarzynę Jędrzejczyk-Kuliniak (wystąpienie Turecki model „humanitaryzmu plus". Zaangażowanie w pomoc humanitarną a wojna na Ukrainie), dr. Marka Kulczyckiego oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk o Bezpieczeństwie: mgra Piotra Kosiorka (wystąpienie: Wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego a polisemantyczny charakter współczesnych zagrożeń) i mgra Mateusza Repczyńskiego (wystąpienie: Muzułmański Związek Religijny jako podmiot w systemie bezpieczeństwa RP. Działalność pomocowa Tatarów w latach 2021-2022).

Podczas kongresu miało miejsce spotkanie kierowników katedr i zakładów bezpieczeństwa poświęcone standardom kształcenia na kierunkach Nauki o Bezpieczeństwie oraz redaktorów czasopism.


Fot. Sincerely Media on Unsplash