Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Projekt  Horyzont 2022 - United in Narrative Diversity? Cultural (Ex-)Change and Mutual Perceptions in Eastern and Western Europe at the threshold of the digital age

Szanowni Państwo,


Mamy przyjemność poinformować, że część projektu Horyzont 2022 pt. „United in Narrative Diversity? Cultural (Ex-)Change and Mutual Perceptions in Eastern and Western Europe at the threshold of the digital age” realizowana będzie na Wydziale Nauk Społecznych.

 

Temat projektu, który uzyskał finansowanie:

United in Narrative Diversity? Cultural (Ex-)Change and Mutual Perceptions in Eastern and Western Europe at the threshold of the digital age


Horizon Europe (HORIZON)

Project: 101095171 — NARDIV

Konkurs: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03 — The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century


Realizacja projektu rozpocznie się w 2023 r. i będzie trwała 36 miesięcy. Konsorcjum kieruje prof. Nicole Coline z Uniwersytetu Aix-aux – Provance. W skład konsorcjum wchodzi 14 partnerów, w tym Uniwersytety:


1.Universite D'aix Marseille

2. Uniwersytet Wrocławski

3 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

4. Universiteit Van Amsterdam

5. Universitatea Din Bucuresti

6. Uniwersytet Szczecinski


oraz 8 partnerów spoza akademii:

 

7. Stichting Duitsland Instituut Bij De Universiteit Van Amsterdam

8. Romanian Cultural Institute

9. Goethe-Institut Ev

10. Institut Français De Roumanie

11. Protisvalor Mediterranee

12. Office Franco-Allemand Pour La Jeunesse (Ofaj)

13. Globsec

14. Eufrak-Euroconsults Berlin


Koncentrując się na konfrontacji Wschód-Zachód, projekt ten bada możliwości budowania transnarodowych relacji w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa, jako jednego z filarów dyplomacji kulturalnej. Biorąc za podstawę sześć krajów europejskich– Francję, Niderlandy, Niemcy, Polskę, Słowację i Rumunię – bada wzajemne postrzeganie na wschodzie i zachodzie Europy przez pryzmat komunikacji międzykulturowej.


W ramach projektu naukowcy i praktycy z instytutów kultury, artyści i przedstawiciele przemysłów kreatywnych połączą siły, aby przyjrzeć się bieżącym trudnościom, od rozbieżnych interpretacji wydarzeń historycznych, po wyzwania rewolucji mediów cyfrowych. Celem jest opracowanie nowych strategii, konceptualizacja i pobudzenie spotkań międzykulturowych, i wymiany między Wschodem i Zachodem. Wyniki tej współpracy mają na celu a) wzmocnienie sektora dyplomacji kulturalnej poprzez wzmocnienie roli instytucji dyplomacji kulturalnej jako mediatorów transnarodowych wartości europejskich; b) wskazanie na  najlepsze i najgorsze praktyki w celu opracowania zaleceń dotyczących nowych podejść i strategii, w tym medialnych. Projekt wspiera inkluzywną koncepcję dyplomacji kulturalnej, aby przeciwdziałać populistycznym dyskursom i promować europejską narrację, z uwzględnieniem zróżnicowania dziedzictwa kulturowego.


Prof. dr hab. Beata Ociepka z Pracowni Badań nad Dyplomacją Publiczną (Instytut Studiów Międzynarodowych) na Wydziale Nauk Społecznych będzie kierowała pracami jednej z grup roboczych projektu (WP 3). W badaniach weźmie udział także dr Julia Trzcińska z Instytutu Politologii WNS.


Część projektu realizowana na Wydziale Nauk Społecznych ma na celu ujawnienie elementów postkolonialnych w relacjach między różnymi podmiotami państwowymi i niepaństwowymi w dziedzinie dyplomacji kulturalnej w Europie i w debatach medialnych. Członkowie WP3 połączą metody z badań historii Europy, przede wszystkim stosunków francusko-niemieckich i polsko-niemieckich, z analizą polityki zagranicznej (z naciskiem na dyplomację kulturalną i publiczną jako narzędzia polityki zagranicznej) i studiami nad mediami i komunikacją. W celu analizy wzajemnego postrzegania WP3 bada narracje i ramy interpretacyjne, zarówno w bieżących debatach, jak i w przypadku polityki pamięci we Francji, Niemczech i w Polsce. W oparciu o teorię postkolonialną ta część projektu skupia się na pytaniu, w jaki sposób relacje władzy i ustalone praktyki wpływają na dyplomację kulturalną w takich dziedzinach jak komunikacja strategiczna (strategiczne narracje wdrażane w komunikatach dyplomacji kulturalnej), konflikty dotyczące pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz programy wymiany dwustronnej.